Nieuw Platform ATEX 153: Praat mee over explosieveiligheid

13-02-2017 In gebouwen en andere werkomgevingen waar explosiegevaar kan ontstaan, zijn vanuit Nederlandse wetgeving de Europese ATEX-richtlijnen 114 en 153 van kracht. Inclusief alle bijbehorende normen. Maar die worden nog lang niet overal toegepast.

NEN houdt een informatiebijeenkomst over dit onderwerp op 19 april 2017 van 9.30 tot 14:30 uur in Delft. Doel is de oprichting van het Platform ATEX 153. Dat is gericht op bedrijven en organisaties die ATEX 153-plichtig zijn in het kader van arbowet en -regelgeving.

Veilige werkplekken

De Europese richtlijn ATEX 153 strekt zich uit over de internationaal overeengekomen explosieveiligheid van werkplekken. En ATEX 114 gaat over de explosieveiligheid van producten, apparaten en installaties die op die plekken mogen worden toegepast.
ATEX staat voor het Franse ‘Atmosphères Explosibles’ (explosieve atmosferen).

Fabrikanten

ATEX 114 is vooral gericht op de fabrikanten. Zij dienen hun speciale explosieveilige elektrotechnische en mechanische producten en apparaten te laten testen en certificeren aan de hand van een groot aantal productnormen. Voldoen ze aan de eisen dan mogen zij er de voorgeschreven Europese CE Ex-markering op aanbrengen.

Eindgebruikers

Het nieuwe Platform ATEX 153 is vooral gericht op de toepassers van deze producten, zoals de gespecialiseerde adviseurs, installateurs, inspecteurs en de eindgebruikers. Zij delen samen de explosieve omgeving in risicozones in. Vervolgens bepalen zij aan de hand van de genoemde CE Ex-markering welke producten mogen worden gebruikt en geïnstalleerd in de specifieke zones.
Dat is onder meer afhankelijk van de hoogte van de risico’s, en of het gaat om explosiegevaar door gassen en dampen, of door rondwervelende stoffen.

Praktijkrichtlijn

De risicozones waarin explosiegevaar kan ontstaan worden vastgesteld aan de hand van twee delen van de internationale norm NEN-EN-IEC 60079. Deze zijn de afgelopen jaren grondig vernieuwd. Om de complexe materie voor de toepassers toegankelijk te houden worden ze door de betreffende normcommissies in ons land niet letterlijk vertaald. Ze worden geïmplementeerd via de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 7910.
Deze bestaat eveneens uit twee afzonderlijke delen, een voor explosierisico’s door gassen en dampen, en een voor explosiegevaar door rondwervelende stoffen.

Platform ATEX 153

Om de gebruikers van de NPR 7910 en bijbehorende normen hierbij te betrekken willen de normcommissies het Platform ATEX 153 in het leven roepen. Bent u ook betrokken bij explosiedreiging in de werkomgeving en wilt u meepraten over de internationale normen en de NPR 7910? Kom dan naar de informatiebijeenkomst over het platform op 19 april in Delft.


« Informatie en gratis aanmelding


Norm

NPR 7910-1:2010+C1:2012 nl

Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN...

Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN EN IEC 60079-10-1:2009 geeft de principes voor het vaststellen van de gevarenzone-indeling doch verwijst voor de daadwerkelijke uitvoering ervan naar...

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR 7910-2:2010 nl

Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 2: Stofexplosiegevaar, gebaseerd op NE...

Deze praktijkrichtlijn geeft richtlijnen voor het bepalen van de gebieden waar - en de waarschijnlijkheid waarmee - een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn teneinde de aard en de afmetingen van de gevarenzones vast te kunnen stellen. CURSUSSEN ATE...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-IEC 60079-14:2014 nl

Explosieve atmosferen - Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties

NEN-EN-IEC 60079-14 bevat de specifieke eisen voor het ontwerp, de keuze, de opstelling en de inspectie voor eerste inbedrijfstelling van elektrische installaties in of in verband met explosieve atmosferen. Waar het materieel tegen andere omgevingsin...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-IEC 60079-17:2014 nl

Explosieve atmosferen - Deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties

Dit deel van de IEC 60079-reeks wordt toegepast door gebruikers en bestrijkt factoren die direct verband houden met de inspectie en het onderhoud van elektrische installaties uitsluitend binnen gevaarlijke gebieden, waar het gevaar kan worden veroorz...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-IEC 60079-19:2011 nl

Explosieve atmosferen - Deel 19: Reparatie, revisie en renovatie van materieel

NEN-EN-IEC 60079-19:2011 bevat aanwijzingen, voornamelijk van technische aard, over reparatie, revisie, renovatie en wijziging van materieel dat is ontworpen voor toepassing op plaatsen met explosierisico; is niet van toepassing op onderhoud, behalve...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken