Nieuw publicatie: Veiligheidsinspectie woninginstallaties

25-03-2020 Veiligheidsinspectie woninginstallaties: Werken met NEN 8025. In woningen bevinden zich technische installaties en technische voorzieningen die door het gebruik van elektriciteit, gas of water een gevaar kunnen vormen.

Deze technische installaties en voorzieningen worden door energiezuinigheid en technologische vernieuwingen steeds complexer. Woningen kunnen dan ook alleen maar veilig zijn als die technische installaties en voorzieningen worden onderhouden en tijdig worden gerepareerd of vervangen.


Een periodieke beoordeling is dan ook van groot belang om deze veiligheid te kunnen garanderen.

NEN 8025 bevat eisen voor een periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en gebruikersvoorzieningen in bestaande gebouwen. Het gaat om zowel gebouw- als gebruikersgebonden zaken, bijvoorbeeld de elektrische installatie in de woning, een wandcontactdoos, een verlengsnoer dat hierop is aangesloten, de koelkastleiding en de koelkast.

Norm en publicatie

NEN 8025:2018 nl

Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen

UIT 37:2020 nl

Praktijkgids Veiligheidsinspectie woninginstallaties - Werken met NEN 8025

Deze praktijkgids licht de norm op een eenvoudige wijze toe. Het is daarmee een praktisch hulpmiddel voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij de veiligheid van woninginstallaties. Ook is deze praktijkgids geschikt voor het onderwijs.

Eerder door u bekeken