Nieuwe E-verschijnselen testen en meten

04-09-2013 Kort voor de zomer organiseerde NEN een kick-off meeting voor de nieuwe normcommissie NEC85 Meetapparatuur voor elektrische en elektromagnetische grootheden. Het belang van NEC85 voor leveranciers, producenten, gebruikers en testers van meetinstrumenten werd als snel duidelijk, zowel door de hoge opkomst bij de kick-off als door de levendige discussies tijdens de vergadering en de afsluitende borrel.

Oude bekende eenheden als ampère, volt, watt en ohm zullen niet gauw veranderen. Maar nieuwe begrippen als power quality (PQ), power factor (PF), vervuiling door hogere harmonische stromen (THD-I, THD-U), en elektromagnetische verstoring of juist compatibiliteit moeten ook eenduidig kunnen worden gemeten. Net als stroom, spanning, vermogen en weerstand. Daarom gaat bij NEN een nieuwe normcommissie van start. Deze is nog op zoek naar een aantal deskundigen die lid willen worden.

Smart Grid

Ook de opmars van zonnestroom heeft een reeks nieuwe test- en meetapparatuur met zich meegebracht. Daarnaast zijn we internationaal gebonden aan de overeengekomen transitie van fossiele naar duurzame energie. Hiertoe dienen de oude openbare elektriciteitsnetten in Europa en een aantal andere delen van de wereld de komende jaren te worden omgebouwd tot veilige, zelfherstellende en grensoverschrijdende smart grids.

Intussen wordt onze economische en maatschappelijke afhankelijkheid van elektrische energie alleen maar groter. Maar de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening wordt bedreigd door onder meer de genoemde verschijnselen.

Testen en meten

Hierdoor wordt objectief testen en meten nog belangrijker dan het al is. Daarom gaat er bij NEN een nieuwe normcommissie van start onder de naam 'NEC 85 Meetapparatuur voor elektrische en elektromagnetische grootheden', vertelt Gerdien van de Vreede als secretaris van de nieuwe commissie.

Tijdens een eerste startbijeenkomst over dit onderwerp, kort voor de zomer bij NEN, werd het belang hiervan voor alle betrokken marktpartijen en andere organisaties al snel duidelijk. Maar er zijn nog meer deskundigen nodig als lid van de nieuwe normcommissie. Daarom komt de voorlopige commissie dit jaar nog een paar keer bij elkaar. Iedereen die belangstelling heeft, kan zich hiervoor aanmelden en mag een paar keer geheel vrijblijvend en op proef meepraten en -denken.

Begin 2014 wordt de samenstelling van de nieuwe commissie definitief en wordt door de commissieleden een voorzitter uit hun midden gekozen.

Belangstelling?

De vervolgbijeenkomst waarvoor iedere belangstellende zich nog kan aanmelden, wordt gehouden op dinsdag 24 september van 14.00 tot 16.30 uur bij NEN.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Gerdien van de Vreede, e-mail: gerdien.vandevreede@nen.nl of telefoon (015) 26 90 198.


Eerder door u bekeken