Nieuwe Leergangen NEN 3140

08-03-2013 NEN Training & Advies heeft twee nieuwe Leergangen NEN 3140 ontwikkeld, ‘NEN 3140 voor leidinggevenden’ en ‘Inspectie bestaande elektrische installaties’. Beide bestaan uit drie trainingen.

En dan is er ook nog een aantal losse speciale trainingen NEN 3140. Dit alles ombeter aan te sluiten bij de jongste ontwikkelingen in de inspectiemarkt.

“Deze leergangen sluiten niet alleen helemaal aan bij de jongste editie van de norm zelf. Ook willen we hiermee inspelen op de jongste ontwikkelingen in de markt voor elektrotechnische inspecties”, vertellen trainer Jay Smeekes en programmamanager Mark Leenaers van NEN Training & Advies in het vaktijdschrift Mag1010 van maart. “En al deze trainingen zijn levendig en interactief. Daarom noemen we ze geen cursussen meer.”

Bij de ontwikkeling van de nieuwe Leergangen NEN 3140 werd de markt als uitgangspunt genomen. Verschillende functionarissen in de elektrotechniek en hun opdrachtgevers in de rest van het bedrijfsleven komen immers met heel verschillende aspecten van NEN 3140 in aanraking.

Zo gaat deze norm niet alleen over veilig werken in de elektrotechniek en elektrotechnische inspecties, maar ook over een veilige elektrische bedrijfsvoering in alle andere sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven. Bij de ontwikkeling van de nieuwe Leergangen NEN 3140 stond dan ook centraal de vraag: ‘Welke onderdelen van NEN 3140 zijn voor wie van belang?’.

Op grond van die analyse kwam Mark Leenaers samen met de NEN 3140-trainers Jay Smeekes, Peter Coppes en Pouw Jongbloed tot de opbouw van de nieuwe leergangen en de inhoud van de trainingen.

Daaruit kunnen functionarissen in de elektrotechniek en hun opdrachtgevers hun eigen maatwerkpakket samenstellen. Binnen alle segmenten van het Nederlandse bedrijfsleven waarin met elektrische installaties en daarop aangesloten bedrijfsmiddelen als machines, apparaten en toestellen wordt gewerkt. Dit met als doel de implementatie van de nieuwe norm die nu overal in het bedrijfsleven op gang komt te vergemakkelijken. En tevens om hiermee aan te sluiten bij de jongste ontwikkelingen in de markt voor elektrotechnische inspecties.

Want nu de overheid zich steeds verder terugtrekt van preventieve wetshandhaving op het gebied van de elektrische veiligheid in de gebouwde omgeving, normen als NEN 3140 en NEN 1010, samen met tal van brandveiligheidsnormen, steeds belangrijker als juridisch sterkste methode om bij het ontstaan van letsel of schade te kunnen aantonen aan alle verplichtingen in Bouw- en Arbowetgeving te hebben voldaan.

Alle trainingen kunnen ook op maat bij de bedrijven zelf worden gegeven.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over NEN 3140 leergangen naar: www.nen.nl/nen3140trainingen.
NEN 1010 en NEN 3140 maken deel uit van het digitale NEN 1010-plus.
Lees meer over de nieuwe Leergang NEN 3140 in het vaktijdschrift Mag 1010 van deze maand.

Eerder door u bekeken