Nieuwe NEN 5152: Elektrotechnische symbolen

25-10-2016 NEN heeft een nieuwe uitgave ontwikkeld van de norm NEN 5152, met de titel ‘Technische tekeningen - Elektrotechnische symbolen’. Deze editie is gebaseerd op de jongste wijzigingen in de internationale norm IEC 60617.

In de nieuwe NEN 5152 verschijnen achttien nieuwe symbolen. En van vier symbolen is de status gewijzigd van ‘standaard’ in ‘verouderd’.

Het moet

NEN 5152 wordt in de vorig jaar gepubliceerde nieuwe laagspanningsnorm NEN 1010 aangewezen vanuit rubriek 514.5.2. En NEN 1010 wordt komend jaar wederom aangewezen bij de Nederlandse Bouwwet- en regelgeving. Ook in NEN 3140 staan bepalingen over de beschikbaarheid van elektrotechnische tekeningen, en de eisen waaraan deze moeten voldoen. Dit betekent dat elektrotechnische engineers vanaf nu de nieuwe symbolen moeten gebruiken.

Bovendien zullen zij, samen met elektrotechnische inspecteurs, ook nog jarenlang met de verouderde symbolen worden geconfronteerd bij bestaande installaties. Ook die dienen zij te kunnen herkennen. Dus blijven ze als ‘verouderd’ in de norm staan, en de overige als ‘standaard’.

NEN ondersteunt

Om de elektrotechnische sector hierbij te ondersteunen gaat NEN de nieuwe NEN 5152 anders publiceren. Op de eerste plaats in de vorm van een nieuw symbolenboek. Dat verschijnt niet alleen in de traditionele gedrukte vorm, maar ook als te downloaden PDF-bestand. Maar de bekende CD-ROM daarbij gaat verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt er een te downloaden digitale versie van NEN 5152. Alle symbolen uit NEN 5152 zijn daarin te vinden als DWG- en DXF-bestanden. Hierdoor kan elk symbool in AutoCAD en andere ontwerpprogramma’s worden ingelezen. Daarom is tevens een optie toegevoegd om AutoCAD-menu’s te downloaden voor de meest recente versies van AutoCAD en AutoCAD-LT.

De digitale versie van NEN 5152 biedt de volgende functionaliteiten:

  • Zoeken via Home of het Trefwoordenregister
  • Kopiëren naar AutoCAD per component of de gehele bibliotheek in één keer
  • ‘Pull down’ menu’s voor het snel zoeken en plaatsen van symbolen
  • Automatisch invoegen, het onderbreken van lijnen, en het plaatsen en roteren van symbolen
  • Attributen voor eigen unieke informatie.

Zoeken in NEN 5152 als boek en als PDF-document kan op trefwoord, maar ook via de hoofdstukken, delen en rubrieken. Het boek op papier en als PDF, en het zip-bestand zijn beide los te koop. Maar ook als combinatie van boek en downloadversie met 10 procent korting.

Eerder door u bekeken