Nieuwe NEN-werkgroep buigt zich over gelijkspanning en gelijkstroom

13-08-2014 NEN richt momenteel een werkgroep op die zich gaat toeleggen op een gedetailleerde evaluatie van de Nederland installatienorm NEN 1010 voor toepassing bij DC-(gelijkspanning en gelijkstroom)installaties. Er is nog plaats voor enkele deelnemers aan deze nieuwe werkgroep

De ‘werkgroep DC’ gaat een werkbare interpretatie en uitwerking van betreffende bepalingen voor DC vaststellen en vastleggen in een normdocument (NTA, Nederlands Technische Afspraak of NPR, Nederlandse PraktijkRichtlijn).

De bevindingen en ook eventuele tekortkomingen zullen door de werkgroep daarnaast gebruikt worden om invloed uit te oefenen op de internationale normintwikkelingen. Dit gebeurt door commentaar te leveren op relevante internationale normontwerpen. Het betreft hierbij voornamelijk nieuwe edities van de Europese/mondiale HD/IEC 60364-reeks. Dit is de normenreeks waar ook NEN 1010 op is gebaseerd.

Toenemende belangstelling voor DC
DC, ofwel gelijkspanning en -stroom kent een toenemende belangstelling binnen de elektrische installatiepraktijk. Logisch, als je bedenkt dat steeds meer vormen van energieopwekking en energieopslag hiervan gebruik maken zoals zonnepanelen en accu’s.

Steeds meer verbruikende toestellen zijn op DC gebaseerd. Elektronica zoals computers, audio- en video-apparatuur, moderne LED-verlichting en ook frequentieomvormers voor de aansturing van elektromotoren, allemaal zijn zij gebaseerd op DC als directe energiebron.

Ook bij de normalisatie-organisaties zoals het mondiale IEC, het Europese CENELEC en nu ook bij NEN gaat dit niet ongemerkt voorbij. Via diverse werkgroepen en actieprogramma’s wordt aandacht geschonken aan DC binnen de elektrische installatiepraktijk. Langs verschillende invalshoeken wordt DC nader beschouwd, zoals de impact van DC-stroom op het menselijk lichaam, kansen die door DC geboden worden voor betrokken industrie en installatiepraktijk. En natuurlijk ook de eisen die gesteld moeten worden aan betreffend materieel en installaties in de elektrotechnische normen.

DC als technologie voor elektrische installaties is inbegrepen in de scope van de meeste normen voor elektrische installaties, zoals NEN 1010. Het ontbreken van grootschalige toepassing betekent echter dat de gegeven bepalingen niet altijd voldoende uitgewerkt en duidelijk zijn voor DC. Dit geeft aanleiding tot discussies hoe de elektrische installatie uitgevoerd moet worden om te voldoen aan b.v. de Nederlandse wetgeving (bouwbesluit) en verzekeringsvoorwaarden, waar NEN 1010 vaak als referentie wordt gebruikt.

Met bovenstaande in gedachten is besloten onder de eindverantwoordelijkheid van de normcommissie NEC 64 (“veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties”) de “werkgroep DC” op te richten.

Deelnemen aan werkgroep DC
Inmiddels hebben zich reeds enkele deelnemers voor de werkgroep DC aangemeld. Er is (beperkte) ruimte voor nog enkele deelnemers aan deze werkgroep. De werkzaamheden zullen verricht worden in 2-maandelijkse bijeenkomsten met daarbij het nodige huiswerk ter voorbereiding op deze vergaderingen. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland voor donderdag 11 september aanstaande.

Voor deelname aan deze werkgroep zal een financiële bijdrage van EUR 2240,- op jaarbasis in rekening gebracht worden. Naast inzage in, en invloed op relevante normen en normontwerpen, betekent deelname aan deze werkgroep ook toegang tot een netwerk waarin kennis en andere wetenswaardigheden over DC-installaties en -projecten uitgebreid aan bod zullen komen.

Meer informatie
Voor meer informatie over, of aanmelding voor deze werkgroep kunt u zich richten tot de NEN-consultant, Goffe Schat:
Tel: 015 2 690 194
E-mail: elektrische-installaties@nen.nl

Norm

NPR 9090:2018 Ontw. nl

DC-installaties voor laagspanning

NPR 9090 is van toepassing voor het ontwerp en installatie van DC-installaties voor laagspanning (tot 1500 V DC), die behoren tot het onderwerp en toepassingsgebied van NEN 1010. Ook gecombineerde AC- en DC-installaties behoren tot het toepassingsgeb...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken