Nieuwe NPR 5310 bij Medisch Gebruikte Ruimten

12-06-2017 De nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 5310 bij de jongste editie van NEN 1010 is voltooid. Begin dit jaar publiceerde NEN de eerste nieuwe delen. De overige nieuwe en vernieuwde delen zijn nu in juni 2017 verschenen.

De meest ingrijpende wijzigingen die de NEN 1010 van 2015 met zich meebrengt zijn te vinden in Hoofdstuk 710. Daarin staan de eisen en bepalingen waaraan elektrotechnische installaties in een medische omgeving moeten voldoen. Sinds die tijd mogen de nieuwe bepalingen al worden toegepast. Nu alle veiligheidseisen in deze editie van NEN 1010 begin dit jaar definitief door de overheid zijn aangewezen bij het Bouwbesluit moet het ook echt.

In de praktijk blijken de jongste bepalingen te leiden tot ingrijpende veranderingen in de manier waarop een elektrotechnische installatie in een ziekenhuis of andere medische ruimte tot stand komt.

Norm NEN 1010 en NPR 5310

Om de toepassing van de nieuwe NEN 1010 te ondersteunen werkt een aantal gespecialiseerde werkgroepen bij NEN aan de volledige vernieuwing van de bijbehorende Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 5310. Daarin is te vinden hoe in de praktijk kan worden voldaan aan de eisen en bepalingen in NEN 1010.

Deze praktijkrichtlijn wordt niet alleen inhoudelijk aangepast aan de jongste norm, hij wordt ook volledig ‘heringericht’. De voormalige zogeheten werkbladen komen niet meer terug. Daarvoor in de plaats komt een groot aantal afzonderlijke delen. Ieder deel heeft betrekking op een specifiek onderwerp en is direct te herleiden naar de daarbij relevante hoofdstukken, rubrieken en bepalingen in NEN 1010. Dat maakt het zoeken in zowel de papieren als de digitale versie van de norm en de bijbehorende richtlijn een stuk effectiever.

Nieuwe onderwerpen

Daarnaast zitten in deze nieuwe NPR 5310 een aantal volledig nieuwe actuele onderwerpen over onder meer het installeren van pv-systemen, het testen van aardlekschakelkaars, over de combinatie van de PEN-geleider, de dimensionering van de Nul-geleider en EMC, en de elektrotechniek in medisch gebruikte ruimten.

En daarmee sluit de NPR 5310 weer helemaal aan bij de eisen in NEN 1010 die nu van kracht is.

De nieuwe NPR 5310 wordt samen met NEN 1010 en NEN 8012 gepubliceerd binnen het digitale platform Werken met NEN 1010.

Eerder door u bekeken