Nieuwe NPR 5310 komt eraan

19-05-2017 De nieuwe editie van NPR 5310 (praktijkrichtlijn bij NEN 1010) verschijnt begin juni 2017.

In oktober 2016 is er een eerste herziening verschenen: hierin waren alvast een aantal bladen in lijn gebracht met de eisen uit de nieuwste NEN 1010. Nu zijn ook de nog resterende bladen aangepast aan de eisen van NEN 1010:2015 inclusief correctieblad C2:2016.

De nieuwe opzet van de vorige editie, ziet u weer terugkomen in NPR 5310:2017. In deze nieuwe opzet wordt de nummering van NEN 1010 gevolgd. Zo kunt u gemakkelijk zien bij welke delen van NEN 1010 een toelichting beschikbaar is. Of andersom kunt u vanuit NPR 5310 eenvoudig zien welk deel van NEN 1010 u erop kunt naslaan.

We spreken in de nieuwe opzet dan ook niet meer van ‘bladen’, maar van ‘delen’.

In deze nieuwe versie van NPR 5310 zijn 18 resterende ‘oude bladen’ herzien en hernoemd naar het deel van NEN 1010 waar ze betrekking op hebben.

NPR 5310:2017 bestaat nu uit de onderstaande delen (de vetgedrukte delen zijn in de 2016-editie van NPR 5310 al herzien).

Deel Titel Betreft een herziening van blad:
2 Termen, definities en begripsomschrijvingen 25, 26 en 27
41-1 Bescherming tegen elektrische schok – Potentiaalvereffening in woningen 10 en 33
41-2 Bescherming tegen elektrische schok – Aardverspreidingsweerstand, weerstand naar aarde en circuitimpedantie in TT-stelsels 32, 35 en 38
41-3 Bescherming tegen elektrische schok – Aardlekschakelaars 1, 19, 58 en 59
43 Het beveiligen van parallel geschakelde leidingen 43
444 PEN-leiding en EMC n.v.t. (nieuw deel)
514 Aanduiding van geleiders 39
521 Keuze en installatie van leidingsystemen – Het gebruik van buigzame leidingen en stekerverbindingen voor vaste aanleg 63
522 Keuze en installatie van leidingsystemen afhankelijk van uitwendige invloeden 48 en 49
523 Keuze en installatie van leidingsystemen – Warmteweerstandscoëfficiënt van de grond in Nederland en het bepalen van de correctiefactor 61
524 Keuze en installatie van leidingsystemen – Dimensioneren van de nulleiding n.v.t. (nieuw deel)
531 Aansluiten van eenfase-eindgroepen op een vierpolig toestel voor aardlekbeveiliging n.v.t. (nieuw deel)
535 Coördinatie van beveiligingstoestellen 55, 56 en 60
536 Schakelen en scheiden 37 en 42
61 Inspectie – Beproeven van niet-instelbare toestellen voor aardlekbeveiliging 64
704 Tijdelijke installaties in de bouw en in de industrie 23
710 Medisch gebruikte ruimten 44, 45, 46, 54 en 62
712 Elektrisch installeren en opleveren van PV-systemen 65

In de index is een overzicht opgenomen van alle nieuwe NPR 5310-delen, maar ook van de ‘vervallen’ bladen. Deze bladen noemen we ‘vervallen’ omdat ze mogelijk niet meer aansluiten bij de eisen van de nieuwste editie van NEN 1010. Deze bladen maken dan ook geen deel uit van NPR 5310:2017.

De ‘vervallen’ bladen zijn wel in lijn met de eisen van de voorgaande editie van NEN 1010. Gebruik van deze bladen voor bestaande installaties kan dus nog steeds handig zijn. Via de index kunt u eenvoudig zien welke bladen u nog als toelichting kunt gebruiken bij de voorgaande editie van NEN 1010.

Aanbieding

Kopers van NPR 5310:2016 zullen een speciaal aanbod ontvangen voor NPR 5310:2017. Meer informatie volgt.

Altijd een actuele NEN 1010 en NPR 5310

'Werken met NEN 1010' is hét online platform voor de professionele e-installateur. Zo is er altijd de laatste NEN 1010 te vinden, maar ook de NPR 5310 is een onderdeel. Verder is er een overzicht van wet- en regelgeving en een NEN 1010 e-learning! Daarnaast biedt Werken met NEN 1010 allerlei handige functionaliteiten.

Eerder door u bekeken