Nieuwe PV-technologieën in kaart gebracht

03-09-2014 De Stichting Zonne-energie Wageningen heeft het rapport ‘Inventarisatie innovatieve PV-technologieën'gepubliceerd, waarin twaalf fotovoltaïsche technologieën, verspreid over drie generaties, in kaart zijn gebracht

Aanleiding voor de inventarisatie vormt het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Stichting Zonne-energie Wageningen naar de mogelijkheden voor realisatie van een innovatief zonnestroomsysteem op het gebouw van het NIOO in Wageningen.


Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), licht toe: "Op ons gebouw in Wageningen maken we al gebruik van verschillende vormen van zonne-energie: kristallijne zonnepanelen, amorfe zonnefolie en zonnecollectoren voor warm water. Hieraan voegen we graag een nieuwe zonnestroomtechnologie toe. Doordat al deze technologieën op één plek worden gerealiseerd, kunnen de opbrengsten van elk concept goed met elkaar vergeleken worden. We kijken uit naar de realisatie van het pilot-project, de gesprekken met een leverancier zijn ver gevorderd. Wij hopen het pilot project nog dit jaar te kunnen realiseren."

Prachtige proeftuin
Rogier Coenraads, projectleider van Stichting Zonne-energie Wageningen, vult aan: "De stichting werkt aan de realisatie van zonne-energie in Wageningen. Naast het geven van voorlichting en het ondersteunen van de realisatie van zonne-energieprojecten, veelal met reguliere kristallijne zonnepanelen, kijken we ook op welke wijze we nieuwere PV-technologieën kunnen ondersteunen. Deze inventarisatie en de realisatie van een pilot-project zijn hier een voorbeeld van. Voor het project leent het gebouw van het Nederlands Instituut voor Ecologie zich uitstekend, aangezien het een prachtige proeftuin is voor allerhande duurzame concepten en technieken."

Met de publicatie van het rapport ‘Inventarisatie innovatieve PV-technologieën' willen Stichting Zonne-energie Wageningen en het NIOO de in het onderzoek opgedane kennis inzichtelijk maken voor iedereen die geïnteresseerd is in fotovoltaïsche zonne-energie, en op deze wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van zonne-energie in Nederland.

Eerder door u bekeken