Nieuwe editie van norm voor distributiekabels uitgebracht

03-10-2016 Halogeenvrije variant van industriekabel geïntroduceerd en toevoeging van eisen voor geïntegreerde glasvezel(s) in distributiekabels. Om optimale duidelijkheid te bieden voor normgebruikers, zoals distributiebedrijven, installerende bedrijven en beproevende, keurende en certificerende instellingen, is in de nieuwste editie van NEN-HD 620 de meest actuele stand van technologie in de normteksten verwerkt.

In de herziene versie van sectie 10J, die voor Nederland van toepassing is, is een industriële halogeenvrije variant van industriekabel uit CENELEC HD 622 toegevoegd en is een bijlage opgenomen met additionele eisen aan distributiekabels met geïntegreerde glasvezel(s).

De Technical Board van CENELEC staat de nationale comités toe om onder voorwaarden tussentijdse aanpassingen in de kabeluitvoeringen in dit Harmonisatie Document aan te brengen. Aan deze voorwaarden is door Nederland voldaan.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail bestel@nen.nl.

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Fred Havenith, consultant E&I, telefoon (015) 2 690 196 of e-mail ev@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen over hoogspanningskabels

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie‘ NEC 20A “Hoogspanningskabels” houdt zich bezig met Het opstellen van normen met kabelconstructies en beproevingseisen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar ev@nen.nl.

Eerder door u bekeken