Nieuwe elektrotechnische symbolen in NEN 5152

22-06-2016 Een nieuwe uitgave van de norm NEN 5152 met de titel ‘Technische tekeningen - Elektrotechnische symbolen’ is verschenen. Deze editie is gebaseerd op de jongste wijzigingen in de internationale norm IEC 60617.

In de nieuwe NEN 5152 verschijnen achttien nieuwe symbolen. En van vier symbolen is de status gewijzigd van ‘standaard’ in ‘verouderd’.

Het moet
NEN 5152 wordt in de vorig jaar gepubliceerde nieuwe laagspanningsnorm NEN 1010 aangewezen vanuit rubriek 514.5.2. En NEN 1010 wordt dit jaar wederom genoemd in de Nederlandse bouwwet- en regelgeving. Bovendien staan er bepalingen over de aanwezigheid van elektrotechnische tekeningen, en de eisen waaraan deze moeten voldoen, in NEN 3140.
Dit betekent dat elektrotechnische engineers vanaf nu de nieuwe symbolen moeten gebruiken.

Ook de oude
Bovendien zullen zij, samen met elektrotechnische inspecteurs, ook nog jarenlang met de verouderde symbolen worden geconfronteerd bij bestaande installaties. Ook die dienen zij te kunnen herkennen. Dus blijven ze als ‘verouderd’ in de norm staan, en de overige als ‘standaard’.

NEN ondersteunt
Om de elektrotechnische sector hierbij te ondersteunen gaat NEN de nieuwe NEN 5152 anders publiceren. Op de eerste plaats in de vorm van een nieuw symbolenboek. Dat verschijnt niet alleen in de traditionele gedrukte vorm, maar ook als te downloaden PDF-bestand.

AutoCAD
Daarvoor in de plaats komt er een te downloaden digitale versie van NEN 5152. Alle symbolen uit NEN 5152 zijn daarin te vinden als DWG- en DXF-bestanden. Hierdoor kan elk symbool in AutoCAD en andere ontwerpprogramma’s worden ingelezen. Daarom is tevens een optie toegevoegd om AutoCAD-menu’s te downloaden voor de meest recente versies van AutoCAD en AutoCAD-LT.

Zoeken in NEN 5152 als boek en als PDF-document kan op trefwoord, maar ook via de hoofdstukken, delen en rubrieken. De digitale versie van NEN 5152 biedt de volgende functionaliteiten:

  • Zoeken via Home of het Trefwoordenregister
  • Kopiëren naar AutoCAD per component of de gehele bibliotheek in één keer
  • ‘Pull down’ menu’s voor het snel zoeken en plaatsen van symbolen
  • Automatisch invoegen, het onderbreken van lijnen, en het plaatsen en roteren van symbolen
  • Attributen voor eigen unieke informatie.


Welke is voor u van toepassing?

Verkrijgbaar als:
1) NEN 5152 als hardcopy, zonder de symbolen
2) NEN 5152 alleen de symbolen als download (47,5mb)
3) NEN 5152 boek en symbolen als zipfile met meer dan 10% korting (50mb)

De zipfiles zijn ruim 47,5 MB, kunt u dit niet in uw werkomgeving binnenhalen, kunnen wij uw bestelling ook op usb-stick leveren, neemt u hiervoor contact op met NEN Klantenservice via klantenservice@nen.nl.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u terecht bij het cluster Elektrische Producten via ep@nen.nl.

Eerder door u bekeken