Nieuwe internationale normcommissie Electrical energy storage (EES) systems ook voor Nederland interessant

28-03-2013 Tot een paar jaar geleden was er een groot nadeel aan elektriciteit: het was slecht op te slaan. Als elektriciteit opgewekt werd, moest het ook direct het net op, op weg naar de gebruiker, want bewaren was praktisch niet mogelijk. De afgelopen jaren zijn er verschillende technieken ontwikkeld of verbeterd die er voor zorgen dat we elektriciteit steeds beter kunnen bewaren. Naast grootschalige batterij-opslag, zijn er bijvoorbeeld condensatoren, superconducting magnetic coils en vliegwielen.

Toekomstbestendig

Al deze opslagmedia hebben andere karakteristieken op het gebied van opslagcapaciteit, responssnelheid en kosten. Om het elektriciteitsnet toekomstbestendig te maken, is het van belang dat alle verschillende opslagsystemen goed met elkaar kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld voor opslag van hernieuwbare energie of als onderdeel van een smart grid. Om daarvoor te zorgen, heeft het internationale normalisatie-instituut IEC de commissie ‘Electrical energy storage (EES) systems’ opgericht.

Deze nieuwe commissie gaat zich onder andere bezighouden met normalisatie van terminologie, het definiëren van unit parameters (nodig om de verschillende media eenduidig met elkaar te kunnen vergelijken en om ze effectief in te kunnen zetten in het net), de planning en installatie van EES systemen, en met technische oplossingen voor power management systems. Daarnaast wordt er een groep opgericht, die zich zal richten op use cases, systeemarchitectuur, system reference models en strategie, en die een roadmap voor standaardisatie op het gebied van EES systems zal maken.

Meepraten en invloed uitoefenen vanuit Nederland

Omdat EES ook voor Nederland een belangrijk onderwerp is, wil NEN komende tijd met netbeheerders, energieleveranciers en kennisinstellingen in gesprek gaan. Welke ontwikkelingen zijn er in Nederland, en hoe zorgen we er voor dat de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinstellingen verankerd worden in de internationale normontwikkeling? Hoe kunnen we in Nederland het best profiteren van de kennis en kunde die in de normen wordt vastgelegd? NEN wil graag van gedachten wisselen over energie-opslag in het algemeen, en te ontwikkelen normen hiervoor in het bijzonder. Interesse? Neem dan contact op met NEN, Gerdien van de Vreede, e-mail gerdien.vandevreede@nen.nl, telefoon (015) 2 690 198.

Eerder door u bekeken

Contact & aanmelden

Wilt u meer informatie of wilt u zich graag aanmelden, neem dan contact op met Gerdien van de Vreede.

Gerdien.vandevreede@nen.nl

(015) 2690 198