Nieuwe norm meterruimten

30-01-2017 De ruimte waarin de aansluitingen voor gas, water, elektriciteit en telecommunicatie een woning binnen komen moet aan bepaalde eisen voldoen. Deze zijn te vinden in de norm NEN 2768 met de titel ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen’.

Nutsbedrijven

Dat is een belangrijk document voor netbeheerders, installateurs, ontwerpers en bouwers. Bovendien wordt er naar verwezen in de aansluitvoorwaarden van de nutsbedrijven. De belanghebbende partijen hebben deze norm herzien en NEN heeft hem nu in een volledige nieuwe versie gepubliceerd.

Laag- en hoogbouw

NEN 2768 is gericht op woningen in laagbouw en hoogbouw tot en met een hoogte van 70 meter. Hij stelt onder meer eisen aan de situering, de minimale binnen-afmetingen, en de indeling van een meterruimte. De indeling van de norm is aangepast om de leesbaarheid te verbeteren. De vereiste minimale afmetingen van meterruimten zijn verruimd. De loopafstand van de meterruimte tot de toegang van de woning is juist verkleind. Verder worden de mantelbuizen voor invoer van de aansluitleidingen voortaan in een voorgeschreven kleur uitgevoerd. Het deel over de situatie bij hoogbouw met een centrale stijgschacht is uitgebreid. Tot slot is er extra aandacht voor ventilatie en voor het vermijden van oneigenlijk gebruik van de meterruimte.

Normcommissie

De Normcommissie Meterruimten bij NEN houdt zich bezig met meterruimten en de bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor leidingaanleg ten behoeve van centrale schakel-, verdeel- en meetapparatuur.

Norm

NEN 2768:2016 nl

Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen

NEN 2768 geeft eisen voor de minimale binnenafmetingen en de indeling voor de meterruimte bestemd voor een woonfunctie in laagbouw en hoogbouw, niet zijnde de woonfunctie van een woonwagen. Tevens legt deze norm de afmetingen, de wijze van aanleg vas...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken