Nieuwe norm voor inbraak- en overvalalarmsystemen gepubliceerd

02-06-2014 NEN 8131 voor inbraak- en overvalalarmsystemen (I&OAS) is gepubliceerd. De norm stelt eisen aan de prestaties van een I&OAS en de kwaliteit van de toegepaste componenten en geeft voorschriften en aanbevelingen voor het ontwerp van het systeem, zoals de aard en omvang van de detectie en de wijze van installatie. Ook de eisen voor inbedrijfstelling, de documentatie en het onderhoud van een I&OAS staan beschreven in de norm.

Een I&OAS kan onderdeel zijn van beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van een beveiligd gebied of object te verhogen. Om de doeltreffendheid van het I&OAS te optimaliseren, wordt het aanbrengen van bouwkundige beveiligingsvoorzieningen en het nemen van organisatorische maatregelen geadviseerd. De minimale eisen die van toepassing zijn op een I&OAS hangen af van de beveiligingsgradatie vereist door de opdrachtgever of overige belanghebbenden zoals verzekeraars.

De eisen en aanbevelingen van NEN 8131 zijn gebaseerd op de Europese normreeks voor alarmsystemen, NEN-EN 50131, de normreeks voor alarmtransmissiesystemen, NEN-EN 50136, en ander relevante normen. De systeemeisen en eisen aan apparatuur zijn hieruit overgenomen. De eisen en aanbevelingen voor het proces van ontwerp, planning, installatie, bediening en onderhoud van I&OAS zijn deels ontleend aan NPR-CLC/TS 50131-7.

Vervanging verouderde regelgeving

Middels verwijzing naar de nieuwe norm NEN 8131 kan verouderde regelgeving worden afgeschaft zoals bepaalde onderdelen van de VRKI-regeling (Verbeterde Risicoklassen Indeling) van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) – voor zover deze betrekking hebben op elektronische beveiligingsmaatregelen. Ook de verouderde Voorschriften voor installatie van alarmapparatuur en Voorschriften voor beheer en onderhoud van alarmapparatuur van VvBO (Verbond van Beveiligingsorganisaties) zijn door NEN 8131 overbodig geworden.

Voor wie

NEN 8131 is ontwikkeld door een taakgroep van normcommissie NEC 79 ‘Alarmsystemen’. Vertegenwoordigers van belanghebbende partijen VEB, VEBON, Uneto-VNI en Kiwa hebben een directe bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze norm. De norm kan als overeengekomen kwaliteitsniveau van het alarmsysteem worden vastgelegd in opdrachten en bestekken. NEN 8131 biedt verzekeringsmaatschappijen, beveiligingsinstallateurs, opdrachtgevers en de politie ondersteuning bij het opstellen van een volledige en nauwkeurige specificatie van een I&OAS in specifieke situaties.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met drs. Monique Bosboom.

(015) 269 01 45

elektrische.installaties@nen.nl