Nieuwe norm voor inbraak- en overvalalarmsystemen gepubliceerd

01-11-2013 NEN heeft normontwerp NEN 8131 ‘Systeem- en kwaliteitseisen en toepassingsrichtlijnen voor inbraak- en overvalalarmsystemen’ voor commentaar gepubliceerd. De norm geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de bediening, de inbedrijfstelling, het onderhoud en de kwaliteit van inbraak- en overvalalarmsystemen (I&HAS). Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2014 online commentaar indienen op het normontwerp.

NEN 8131 stelt eisen aan de prestaties van een I&HAS en de kwaliteit van de toegepaste componenten. Daarnaast bevat de norm voorschriften en aanbevelingen voor de aard en omvang van de detectie en de wijze van installatie van het systeem. Ook de eisen voor inbedrijfstelling, de documentatie en het onderhoud van een I&HAS staan beschreven in de norm.Beveiligingsgradatie

Een I&HAS kan onderdeel zijn van beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van een beveiligd gebied of object te verhogen. Om de doeltreffendheid van het I&HAS te optimaliseren, moeten geschikte fysieke beveiligingsvoorzieningen en -procedures in het systeem worden geïntegreerd. De eisen die van toepassing zijn op een I&HAS hangen af van de vereiste beveiligingsgradatie. Daarbij moet rekening worden gehouden met de aard van het gebied, de waarde van de inventaris, het risico van inbraak, de dreiging voor personen en andere factoren die de keuze voor de beveiligingsgradatie en de omvang van een I&HAS beïnvloeden. De gebruiker zelf en/of verzekeraars kunnen ook eisen stellen.

De eisen en aanbevelingen van NEN 8131 zijn gebaseerd op de Europese normreeks voor alarmsystemen, NEN-EN 50131, en ander relevante normen. De systeemeisen voor I&HAS staan in NEN-EN 50131-1. Algemene aanbevelingen voor ontwerp, planning, bediening, installatie en onderhoud van I&HAS zijn opgenomen in NPR-CLC/TS 50131-7. Deze twee normen vormen de basis voor NEN 8131 en zijn sinds juli 2013 ook verkrijgbaar in een Nederlandse vertaling.

Voor wie

NEN 8131 biedt verzekeringsmaatschappijen, beveiligings-installateurs, opdrachtgevers en de politie ondersteuning bij het opstellen van een volledige en nauwkeurige specificatie van een I&HAS in specifieke situaties.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2014 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen. De commentaren worden verwerkt in de definitieve uitgave van deze norm.

Eerder door u bekeken