Nieuwe normen voor microgrids in ontwikkeling

19-04-2016 Microgrids zijn moderne, lokale, kleinschalige elektriciteitsnetten die zelfstandig kunnen functioneren. Omdat microgrids steeds vaker voorkomen, is het belangrijk dat er goede afspraken over worden gemaakt. Normen zorgen ervoor dat microgrids veilig en betrouwbaar kunnen functioneren, en zo nodig goed kunnen samenwerken met de grootschalige elektriciteitsnetten.

Daarom worden er twee technische specificaties gemaakt:

  • IEC/TS 62898-1 Ed.1 ‘Guidelines for general planning and design of microgrids’
  • IEC/TS 62898-2 Ed.1 ‘Technical requirements for operation and control of microgrids’

De eerste technische specificatie gaat over het ontwerpen van microgrids. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan de situatie waarin het microgrid gebruikt wordt, aan het in kaart brengen van de belasting die het net aan moet kunnen en hoe dit fluctueert in de tijd, en aan de eisen waaraan het microgrid moet voldoen.
De tweede technische specificatie gaat over het praktische gebruik van microgrids. Daarbij gaat het over de bedrijfsvoering in verschillende omstandigheden, eisen aan energieopslag, monitoring en communicatie, en power quality.

Deze technische specificaties geven handvatten voor het ontwerp en de bedrijfsvoering van microgrids en zijn daarmee onmisbaar voor iedereen die zich bezighoudt met de aanleg of het gebruik ervan.

Meer informatie

Wilt u de ontwerpversies inzien, commentaar leveren of meer informatie over de normen of het normalisatieproces? Neem dan contact op meter Gerdien van de Vreede, consultant, telefoon (015) 2 690 198 of e-mail gerdien.vandevreede@nen.nl.

Eerder door u bekeken