Norm met eisen voor particuliere alarmcentrales (PAC) gepubliceerd

27-11-2013 De nieuwe editie van NEN-EN 50518 ‘Monitoring en alarmontvangstcentrales’ is gepubliceerd. Deze Europese norm beschrijft de eisen waaraan een particuliere alarmcentrale (PAC) moet voldoen om operationeel te functioneren.

NEN-EN 50518 is van toepassing op ondernemingen waar de ontvangst, verwerking en beoordeling plaatsvindt van (alarm)signalen die gegenereerd worden door inbraak- en overvalalarmsystemen. Doorgaans zijn deze ondernemingen een geïntegreerd onderdeel van het totale veiligheids- en beveiligingsproces. De eisen gelden voor toepassingen waarbij vanuit de risicolocaties op afstand, meerdere systemen signalen verzenden naar één of meerdere PAC’s. Ook geldt de norm voor andere toepassingen waarbij alarmen voor verwerking en beoordeling vanuit één complex worden doorgemeld naar één centraal punt.

NEN-EN 50518 bestaat uit drie delen t.w.

  • Deel 1: Locatie-, bouwkundige en constructie-eisen;
  • Deel 2: Technische eisen van apparatuur alarmcentrale; en
  • Deel 3: Procedures en eisen voor verwerking.

In deze nieuwe editie is de functie voor het ontvangen en verwerken van informatie van alarmsystemen beperkt tot signalen gegenereerd door inbraak- en overvalalarmsystemen. Een andere belangrijke wijziging t.o.v. de vorige editie betreft certificering. PAC’s of monitoring en alarmontvangstcentrale(s) dienen te voldoen aan de minimale eisen zoals in de drie delen van deze norm zijn vastgelegd. Enkel dan is certificating op basis van deze norm mogelijk.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: drs. Monique Bosboom, Manager Elektrische Installaties.

(015) 269 01 45

elektrische.installaties@nen.nl