Norm schakelkasten nu definitief

11-09-2014 Schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrotechnische installaties mogen met ingang van november alleen nog worden gebouwd volgens de wereldwijde norm NEN-EN-IEC 61439 deel 1 en 2.

Vanaf november refereren de Europese Richtlijnen na een overgangsperiode van bijna vijf jaar alleen nog aan de nieuwe norm. De oude NEN-EN-IEC 60439 komt hiermee te vervallen.
Grote gevolgen
De nieuwe delen 1 en 2 van NEN-EN-IEC 61439 kunnen alleen in onderlinge samenhang worden toegepast en zijn inmiddels door NEN in het Nederlands uitgebracht. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor niet alleen kast- en paneelbouwbedrijven, maar ook voor elektrotechnische inspecteurs, installateurs en hun opdrachtgevers. Net als voor de internationale fabrikanten van de elektrotechnische componenten en materialen die in de schakel- en verdeelkasten en -panelen worden ingebouwd.Relevante NEN-EN-IEC 61439 delen

Training
Het Nederlandse normalisatie-instituut heeft er dan ook een tweetal trainingen en zelfs een leergang voor ontwikkeld, die zowel klassikaal als bij de bedrijven thuis kunnen worden gevolgd.

De training 'veilige schakelkasten' van NEN vormt het eerste deel van de leergang schakelkasten. U leert vooral hoe u tot een veilige schakelkast komt (specificaties en constructie-eisen). In de verdiepingstraining 'Specificatie en verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439' leert u met name de verificatiemethoden kennen om te controleren of u aan de specificaties en eisen heeft voldaan.

Voor beide trainingen na elkaar geldt een combinatiekorting.Actuele NEN-EN-IEC 61439 trainngen

Dossier Mag1010
In de volgende editie van het vaktijdschrift Mag1010 van NEN verschijnt een heel dossier over schakel- en verdeelinrichtingen. De 4 delen in het dossier brengen de gevolgen voor al deze betrokkenen in kaart.

• Het eerste deel in dit Dossier Schakel- en Verdeelinrichtingen gaat vooral in op de inhoud van de nieuwe norm en het belang ervan voor de inspecteurs die ze in de praktijk toetsen aan de nieuwe eisen.
• Deel 2 brengt de gevolgen ervan in beeld voor de engineers die de schakel- en verdeelinrichtingen ontwerpen, bouwen en 'verifiëren'. En ook voor de installateurs die de kasten en panelen gaan installeren.
• Deel 3 strekt zich uit over tot de bekabeling die zij allen toepassen en het berekenen ervan.
• Deel 4 gaat over de 'specificatie en verificatie' waar de nieuwe norm hoge eisen aan stelt. En gaat in op het belang van de nieuwe norm voor opdrachtgevers.

Eerder door u bekeken