Norm schakelkasten voor inspecteurs

05-06-2013 Veilige en betrouwbare besturings- en voedingskasten voor elektrotechnische installaties worden gebouwd volgens de norm NEN-EN-IEC 61439 deel 1 en 2. Deze norm is niet alleen van belang voor de bouwers van deze schakel- en verdeelkasten, maar ook voor elektrotechnische inspecteurs.

Een elektrotechnische installatie moet niet alleen geïnspecteerd worden op basis van de normen NEN 1010 en NEN 3140, maar ook op NEN-EN-IEC 61439. Juist in schakelkasten ontstaan de mankementen en risico's bij overbelasting. Daarom zijn beide normdelen meer op 'specificatie en verificatie' van de schakel- en verdeelinrichtingen toegespitst en in het Nederlands uitgebracht.

Een andere reden voor het aanpassen van de norm, is het snel toenemende gebruik van thermografie bij ET-inspecties. Hierbij wordt met infraroodcamera's de temperatuur van de componenten in de schakel-, verdeel- en besturingskasten vastgelegd.

NPR 8040-1

De nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8040-1 beschrijft hoe temperaturen in elektrotechnische installaties, gemeten met een IR-camera, beoordeeld kunnen worden De resultaten kunnen vervolgens door traditioneel testen en meten worden geïnterpreteerd naar elektrotechnische oorzaken. In de NPR 8040-1 gaat het nadrukkelijk om de temperaturen van de afzonderlijke componenten, gerelateerd aan de productnormen die erop van toepassing zijn.

Specificatie en verificatie

De nieuwe versie van NEN-EN-IEC 61439 stelt eisen aan de manier waarop deze componenten worden samengebouwd. Ook stelt de norm hogere eisen aan de maximale temperaturen die de componenten door de wijze van samenbouwen bij bepaalde belastingen mogen bereiken. Bij het ontwerp moeten niet alleen de temperaturen, maar ook de doorsnede van de interne bekabeling anders worden berekend. Die is immers eveneens van belang voor de temperatuurontwikkelingen. Ook stelt de nieuwe editie hogere eisen aan de specificatie en verificatie van schakel- en verdeelinrichtingen. Die verificatie wordt uiteindelijk gedaan door de elektrotechnische inspecteur.

Trainingen

NEN verzorgt een tweetal trainingen op het gebied van veilige schakelkasten: Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439-1 en Specificatie en verificatie volgens NEN-EN-IEC 61439. De trainingen worden gegeven door normcommissie-voorzitter Roel Ritsma. De trainingen zijn gericht op zowel de kast- en paneelbouwers zelf, als op installateurs en inspecteurs en hun opdrachtgevers. Zij dienen immers gezamenlijk goed te specificeren en te verifiëren of de schakel- en verdeelinrichting in relatie tot de aangesloten installatie volgens de norm is gebouwd.

Eerder door u bekeken