Norm voor brandmeldinstallaties krijgt update

14-11-2014 Bij de brandbeveiliging wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van draadloze meldsystemen. NEN 2535 voor brandmeldinstallaties (BMI’s) sluit hier niet meer op aan en wordt daarom gedeeltelijk vernieuwd. 16 december is er een informatiebijeenkomst.

NEN 2535 stelt eisen aan het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van een brandmeldinstallatie. Er worden ook eisen gesteld aan het op te stellen programma van eisen (PvE).

Eisen Bouwbesluit aangepast

Na publicatie van NEN 2535 in 2009 zijn de eisen in het Bouwbesluit aangepast en heeft de draadloze brandmelder en alarmtransmissie op IP terrein gewonnen. Om die reden wordt de norm nu herzien.


Informatiebijeenkomst

NEN richt vanuit de normcommissie ‘Brandmeldsystemen’ een werkgroep op die de herziening gaat realiseren. Op 16 december is er een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden bij NEN in Delft.

Elke organisatie die belang heeft óf betrokken is bij brandveiligheid in gebouwen, kan zich aanmelden. Wel is het belangrijk om over voldoende relevante vakkennis te beschikken en op de hoogte te zijn van de actuele stand der techniek. Inzicht in de relatie tot andere normen en regelgeving is een pré.

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op werkwijze, nut en noodzaak van de herziening. Wat zijn de gebruiksmogelijkheden, de ervaringen, de noodzakelijke verbeteringen en uitbreidingen? Voor wie is NEN 2535 van belang? Er is volop gelegenheid om te discussiëren. Het definitieve programma wordt nog bekendgemaakt.


Aanmelden

De informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdagochtend 16 december bij NEN in Delft. Deelname is gratis. Deelname aan de werkgroep die de norm gaat herzien vindt plaats tegen vergoeding van de projectkosten. Aanmelden kan bij Marc Mergeay, consultant bij NEN Bouw, via marc.mergeay@nen.nl.


Actiepakket Alarmtransmissie met 10% korting

Bestel nu tijdelijk het Actiepakket Alarmtransmissie met 10% korting. Klik hier.

Eerder door u bekeken