Norm voor gegevensbeveiliging van alcoholsloten gepubliceerd

01-04-2015 NEN heeft NEN-EN 50436-6 gepubliceerd. Deze nieuwe Europese norm bevat beproevingsmethoden en prestatie-eisen voor alcoholsloten, deel 6 omschrijft richtlijnen voor de beveiliging van gegevens (data security). Alcoholsloten worden voornamelijk gebruikt in verkeersveiligheidsprogramma's voor overtreders van de alcoholverkeerswet. Om de privacy van de deelnemers en het gebruik van de uitgelezen gegevens te beschermen, is op Nederlands initiatief deze norm ontwikkeld.

Een alcoholslot is een startonderbreker waaraan een alcoholtester is gekoppeld. Alleen als de bestuurder de alcoholtest met goed gevolg aflegt, kan hij de auto starten.
NEN-EN 50436-6 ‘Alcoholsloten - Beproevingsmethoden en prestatie-eisen - Deel 6: Beveiliging van gegevens’ is vooral bedoeld voor beproevingslaboratoria en fabrikanten van alcoholsloten, wetgevende instanties en organisaties die de gegevens van het alcoholslot hanteren en gebruiken. De norm specificeert veiligheidseisen voor de bescherming en verwerking van gegevens die in het geheugen van het alcoholslot zijn opgeslagen, en is een aanvulling op NEN-EN 50436-1 die de beproevingsmethoden en prestatie-eisen voor alcoholsloten met een ademtester specificeert.

Per 1 december 2011 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het alcoholslotprogramma in Nederland ingevoerd. Hiermee hoopt het ministerie het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen. Automobilisten die in het verkeer worden aangehouden met een promillage van 1,3 of meer alcohol in hun bloed, krijgen het alcoholslotprogramma opgelegd; voor beginnende bestuurders is de grens 1 promille. Voor recidivisten zijn de grenzen respectievelijk 0,8 en 0,5 promille. De bovengrens is in alle gevallen 1,8 promille. Overigens is het aan de wetgever om te beoordelen welke vorm het alcoholslotprogramma moet gaan krijgen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Monique Bosboom, clustermanager Elektro & ICT, telefoon (015) 2 690 194 of e-mail elektrische-installaties@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Monique Bosboom, clustermanager Elektro & ICT, telefoon (015) 2 690 194 of e-mail elektrische-installaties@nen.nl.

elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194