Normcommissie Elektrisch Lassen

08-03-2013 NEN wil werken aan vernieuwing van de normen voor elektrische lasapparatuur, zodat deze weer aansluiten bij de jongste technologische ontwikkelingen op dit gebied. Wie doet mee?

Om de inspraak van alle betrokken Nederlandse bedrijven en organisaties bij dit internationale normalisatieproces te waarborgen worden de mogelijkheden bekeken van het heroprichten van een normcommissie hiervoor.

NEN onderzoekt de mogelijkheid tot heroprichting van commissie NEC 26 – Elektrisch Lassen. Deze commissie had al tot taak het Nederlandse standpunt in te brengen in de relevante mondiale en Europese normalisatiecommissies

IEC

NEN is lid van de internationale organisatie voor normalisatie in de elektrotechniek IEC, waar in diverse Technische Commissies internationale normen worden opgesteld. Een van die Technische Commissies is TC 26 ‘Electric Welding’. Door TC 26 is in de loop der jaren de dertiendelige normserie IEC 60974 ontwikkeld voor de producten en de IEC 62135-reeks voor veiligheids-, installatie- en EMC-aspecten.

Cenelec

NEN is ook lid van Cenelec, het Europese normalisatie-instituut voor de elektrotechniek. Deze heeft op dit gebied twee Technische Commissies, TC 26A voor booglasapparatuur en TC 26B voor weerstandslassen.

NEN

De her op te richten normcommissie bij NEN gaat de belangen van Nederland behartigen bij de IEC als Cenelec. Alle bedrijven, organisaties en andere belanghebbenden die aan deze commissie willen deelnemen kunnen contact opnemen met ir. Harry E. van Doornum bij NEN, telefoon (015) 2 690 128, e-mail harry.vandoornum@nen.nl.

Eerder door u bekeken