Normen bieden één taal voor integraal bliksembeveiligingssysteem

13-03-2018 Een goed integraal beveiligingssysteem kan eigenlijk alleen tot stand komen in nauwe samenwerking tussen de engineer, de leverancier van componenten, de kast- en paneelbouwer, de gespecialiseerde beveiligingsinstallateur, en uiteindelijk ook de algemene elektrotechnische installateur. Het is goed als zij daarbij allemaal één en dezelfde taal spreken. Dat is één van de functies van de normen voor bliksem- en overspanningsbeveiliging, zo zegt Pieter Kremer van Conduct Technical Solutions.

Kremer legt uit hoe dit bij zijn bedrijf werkt. “De engineer maakt de berekeningen voor de elektrotechnische installatie als één integraal geheel. De maatregelen daarin tegen bliksem- en overspanning worden eveneens bepaald door de gespecialiseerde adviseur en/of installateur, aan de hand van de internationale NEN-EN-IEC 62305-reeks.”

NPR 1014 en NPR 8110

De Nederlandse NPR’s 1014 en 8110 zijn daarbij een leidraad. Tot bijna tien jaar geleden gold op dit gebied nog uitsluitend de Nederlandse norm NEN 1014. Veel van de bestaande installaties voor bliksem- en overspanningsbeveiliging zullen nog volgens die norm zijn aangelegd. Als dat goed is gebeurd hoeft dat geen enkel probleem te zijn. Bovendien kan dit ook nu nog door inspectie worden geverifieerd en aangetoond.

De NEN 1014 werd destijds vervangen door de internationale NEN-EN-IEC 62305-reeks. Maar om in de Nederlandse praktijk aan de eisen daarin te voldoen, bleven daarnaast de Nederlandse nationale Praktijk Richtlijnen NPR 1014 en NPR 8110 van kracht. Zo werd hier het bereikte niveau van bliksem- en overspanningsbeveiliging in stand gehouden, en al het goede op dit gebied uit binnen- en buitenland verenigd.

Samenwerking

De engineer beoordeelt aan de hand van deze documenten alle risico’s. Op basis daarvan bepaalt hij de voorgeschreven typen beveiligingscomponenten. Kremer: “Aan de hand van het ontwerp worden de Type-1 en Type-2 beveiligingen ingekocht en ingebouwd door de kast- en paneelbouwers, eveneens volgens de norm. En uiteraard ook volgens NEN-EN-IEC 61439, specifiek voor de schakel- en verdeelinrichtingen. Maar de fijn-beveiligingen Type 3 worden zo dicht mogelijk bij de aangesloten eindverbruikers geplaatst, en dus geïnstalleerd door de installateur. Al die typen zijn onderling nauwkeurig op elkaar afgestemd, ofwel gecoördineerd.”

De adviseur, de kast- en paneelbouwer en de installateur dienen dit onderling heel goed met elkaar en de opdrachtgever af te stemmen, besluit Kremer. “Wij werken allemaal met de NEN 1010. Het is dus goed dat deze norm daar nu ook wat meer over zegt, en vervolgens verwijst naar de meer specifieke normen. Dan spreken we als betrokken partijen tenminste allemaal één taal op dit gebied.”

Lees hierover meer in Mag1010 nr 2 van dit jaar.

Norm

NEN-EN-IEC 62305-1:2011 nl

Bliksembeveiliging - Deel 1: Algemene principes

This part of IEC 62305 provides general principles to be followed for protection of structures against lightning, including their installations and contents, as well as persons. The following cases are outside the scope of this standard: - railway sy...

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR 1014:2009 nl

Bliksembeveiliging - Leidraad bij de NEN-EN-IEC 62305 reeks

Deze NPR geeft een beknopt overzicht van de NEN-EN-IEC 62305-reeks. Geeft details en toelichting op een aantal zaken die in de NEN-EN-IEC 62305-reeks staan die nieuw zijn voor het ontwerpen van een bliksembeveiligingsinstallatie in vergelijking met d...

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR 8110:2014 nl

Risicoklassenindeling voor overspanningsbeveiliging

NPR 8110 geeft aanwijzingen voor de bepaling en beoordeling van preventiemaatregelen tegen overspanning aan de hand van een risicoklassenindeling voor beveiliging tegen overspanning. De klassenindeling is bedoeld voor mensen uit de praktijk, zowel ve...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken