Normen industriële elektrotechniek

27-10-2017 Ook de normen voor de industriële elektrotechniek zijn sterk in beweging. Allereerst komen alle eisen die worden gesteld aan industriële schakel- en besturingskasten en -panelen in één norm. En deze norm verwijst naar de de PL- en SIL-veiligheidsnormen die verder naar elkaar toegroeien.

NEN-EN-IEC 60204-1

Alle eisen die worden gesteld aan schakel- en besturingskasten en –panelen voor machines en daaruit samengestelde productielijnen zijn binnenkort te vinden in één norm: NEN-EN-IEC 60204-1.

Europese Unie

De nieuwe internationale IEC 60204-1 dient hiertoe nog wel binnen de EU te worden geharmoniseerd bij verschillende Europese Richtlijnen, waaronder de Machinerichtlijn. Naar verwachting gebeurt dat nog dit jaar en dan wordt het in ons land NEN-EN-IEC 60204-1.

PL en SIL

De Europese Machinerichtlijn verwijst straks niet alleen naar de nieuwe NEN-EN-IEC 60204, maar in samenhang daarmee naar nog tal van andere binnen de EU geharmoniseerde normen, waaronder de SIL- en PL-veiligheidsnormen.
Dat zijn NEN-EN-ISO 13849 met zijn Performance Level (PL) en NEN-EN-IEC 62061 met zijn Safety Integrity Level (SIL).

Op basis van de praktijkervaringen hiermee worden beide methodieken wereldwijd meer met elkaar in overeenstemming gebracht. Althans, voor de machinebouw en discrete industrie. De procesindustrie zal naar verwachting vasthouden aan de SIL-methodiek.

‘Vrij vertaald’

Ook deze normen worden vernieuwd. Vooruitlopend hierop zijn de PL- en SIL-normen door de betrokken Nederlandse normcommissies alvast ‘vrij vertaald’. Zo groeien de PL- en SIL-normen verder naar elkaar toe, nadat vorig jaar de beoogde combinatienorm tot ISO/IEC 17305 niet tot stand kwam. De gemeenschappelijke uitgangspunten daaruit blijven echter gehandhaafd. Wellicht worden beide normen in een later stadium alsnog gecombineerd.

De training over de nieuwe NEN-EN-IEC 60204 gaat tevens in op de jongste PL- en SIL-normen

Norm

IEC 60204-1:2016-RL en

Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen (Redline vers...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-IEC 60204-1:2006 nl

Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen

Dit deel van IEC 60204 geldt voor de toepassing van elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische uitrusting en systemen voor machines die tijdens bedrijf niet in de hand worden vastgehouden, met inbegrip van een groep gecoördineerd sam...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken