Normen meetinstrumenten voor elektriciteit in ontwikkeling: NEN zoekt deelnemers

28-03-2013 Hernieuwbare energie, smart grids, elektrisch vervoer; de ontwikkelingen op energiegebied gaan snel. Bij al deze ontwikkelingen staat een ding vast: goed kunnen meten en testen is essentieel. Bijvoorbeeld voor de veiligheid in laagspanningsdistributiesystemen of voor het handhaven van de power quality. Om hierover afspraken vast te leggen is de commissie ‘Meetapparatuur voor elektrische en elektromagnetische grootheden’ opgericht.

Er ontstaat steeds meer behoefte aan heldere, uniforme afspraken over wat er gemeten wordt, en over hoé er gemeten wordt. Een meetuitkomst heeft immers pas nut, als je hem eenduidig kunt interpreteren. Door het maken van dat soort afspraken, kunnen partijen eenvoudiger zaken met elkaar doen en kunnen Nederlandse bedrijven de marktkansen ten volle benutten.Normen meetinstrumenten voor elektriciteit in ontwikkeling

In Europees en mondiaal verband wordt momenteel actief gewerkt aan het vormgeven van normen op het gebied van meetinstrumenten voor elektriciteit, bijvoorbeeld met betrekking veiligheid in laagspanningsdistributiesystemen, maar ook omtrent meetmethodes voor power quality. Daarom onderzoekt NEN of er in het Nederlandse bedrijfsleven behoefte is om invloed uit te oefenen op deze normen, die uiteraard ook effect zullen hebben op de Nederlandse situatie.

Met een aantal partijen zijn al verkennende gesprekken gaande. Het grote aantal enthousiaste reacties van meterfabrikanten, gebruikers en testhuizen geeft aan dat veel bedrijven in Nederland interesse hebben in de te ontwikkelen normen voor meetapparatuur voor elektrische en elektromagnetische grootheden. Om ook daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de inhoud van de normen kan men deelnemen aan de commissie die de inhoud van de normen bepaalt of commentaar leveren op normontwerpen.

Kick-off meeting 30 mei

NEN organiseert op 30 mei een kick-off meeting. Tijdens deze bijeenkomst kunnen geïnteresseerden meer te weten komen over de normen die momenteel ontwikkeld worden en het proces van commentaar leveren op normen of normcommissievergaderingen. De middag wordt afgesloten met een borrel waarop kan worden bijgepraat met vakgenoten.

Aanmelden of meer informatie

De kick-off meeting is op donderdag 30 mei van 14.00 tot 17.00 uur bij NEN in Delft. Voor meer informatie of aanmelding voor de bijeenkomst, neem contact op met NEN, Gerdien van de Vreede, e-mail gerdien.vandevreede@nen.nl, telefoon (015) 2 690 198.

Eerder door u bekeken

Contact & aanmelden

Wilt u meer informatie of wilt u zich graag aanmelden, neem dan contact op met Gerdien van de Vreede.

Gerdien.vandevreede@nen.nl

(015) 2690 198