Normontwerp voor gegevensbeveiliging van alcoholsloten gepubliceerd

26-04-2013 NEN heeft het normontwerp van NEN-EN 50436-6 gepubliceerd. Deze norm bevat beproevingsmethoden en prestatie-eisen voor alcoholsloten. Deel 6 omschrijft richtlijnen voor de beveiliging van gegevens (data security). Belanghebbenden kunnen tot 1 augustus 2013 commentaar indienen.

NEN-EN 50436-6 is vooral bedoeld voor beproevingslaboratoria en fabrikanten van alcoholsloten, wetgevende instanties en organisaties die de gegevens van het alcoholslot hanteren en gebruiken. Deze Europese norm specificeert veiligheidseisen voor de bescherming en verwerking van gegevens die in het geheugen van het alcoholslot zijn opgeslagen. De norm is een aanvulling op NEN-EN 50436-1 die de beproevingsmethoden en prestatie-eisen voor alcoholsloten met een ademtester specificeert.

Een alcoholslot is een startonderbreker waaraan een alcoholtester is gekoppeld. Alleen als de bestuurder de alcoholtest met goed gevolg aflegt, kan hij de auto starten. Alcoholsloten zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik in verkeersveiligheidsprogramma's voor overtreders van de alcoholverkeerswet. Om de privacy van de deelnemers en het gebruik van de uitgelezen gegevens te beschermen is op Nederlands initiatief deze Europese norm ontwikkeld.

Alcoholslotprogramma

Per 1 december 2011 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het alcoholslotprogramma in Nederland ingevoerd. Met de invoering hoopt het ministerie het aantal verkeersdoden terug te dringen. Automobilisten die worden betrapt met 1,3 promille of meer alcohol in hun bloed, krijgen het apparaat in hun auto. Voor beginnende bestuurders is de grens 1 promille. Voor recidivisten zijn de grenzen respectievelijk 0,8 en 0,5 promille. De bovengrens is in alle gevallen 1,8 promille.

Meer informatie

Belanghebbenden kunnen tot 1 augustus 2013 commentaar indienen via onderstaand e-mailadres, gebruik hiervoor het commentaarformulier.
Voor meer informatie kunt contact opnemen met Monique Bosboom, telefoon (015) 2 690 194, e-mail elektrische-installaties@nen.nl.

Eerder door u bekeken