Normontwerp voor installatiedocument alcoholsloten gepubliceerd

28-10-2015 NEN heeft het normontwerp van NEN-EN 50436-7 ‘Alcoholsloten - Beproevingsmethoden en prestatie-eisen - Deel 7: Installatiedocument’ gepubliceerd. Deze norm bevat beproevingsmethoden en prestatie-eisen voor alcoholsloten en beschrijft de inhoud en lay-out van een installatiedocument. Belanghebbende partijen kunnen tot 11 december commentaar indienen.

NEN-EN 50436-7 is vooral bedoeld voor aftermarket installatie van alcoholsloten in voertuigen. Met deze Europese norm is er een gestandaardiseerd installatiedocument met de noodzakelijke gegevens voor de technici die een alcoholslot in een bepaald voertuigmodel installeren. Het beschrijft het type van het voertuig, het aansluitingsschema, de instructies voor de toegankelijkheid en geeft aanbevelingen om veiligheidsrisico's te vermijden.
De NEN EN 50436-reeks geeft richtlijnen voor zowel overheden en beleidsmakers, als inkopers en gebruikers.

Alcoholslotprogramma

Per 1 december 2011 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het alcoholslotprogramma in Nederland ingevoerd. Met de invoering hoopt het ministerie het aantal verkeersdoden terug te dringen. Een alcoholslot is een startonderbreker waaraan een alcoholtester is gekoppeld. Alleen als de bestuurder de alcoholtest met goed gevolg aflegt, kan hij de auto starten.

Alcoholsloten zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik in verkeersveiligheidsprogramma's voor overtreders van de alcoholverkeerswet.
Automobilisten die worden betrapt met 1,3 promille of meer alcohol in hun bloed, krijgen het apparaat in hun auto; voor beginnende bestuurders is de grens 1 promille. Voor recidivisten zijn de grenzen respectievelijk 0,8 en 0,5 promille. Maar er is ook een bovengrens; die is in alle gevallen 1,8 promille.

Meer informatie

De norm is te bestellen in de NEN Shop, of via de Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.
Voor vragen over deze norm of over het normalisatieproces: Monique Bosboom, telefoon (015) 2 690 194 of e-mail elektrische-installaties@nen.nl.

Eerder door u bekeken