Nut en noodzaak van normalisatie van gelijkspanning, deel 2: opslag

14-05-2020 Eerder schreef ik over het nut en de noodzaak van normalisatie rondom zonnepanelen. In dit artikel ga ik het hebben over elektrische energieopslag. De ontwikkeling van batterijen staat niet stil.

Nut en noodzaak van normalisatie van gelijkspanning, deel 1: de zon

De wereld zoals we hem kennen op het gebied van energie is drastisch aan het veranderen. De fossiele energiecentrales van nu wekken redelijk continu hun energie op; ze leveren dit vrij constant, dus met een redelijk gelijk vermogen, aan het net.

-fase thuisbatterij

Een batterij is er in verschillende soorten en maten met elk hun eigen toepassingsgebied. Denk aan huisbatterijen, buurtbatterijen en batterijen op wielen, in de volksmond ook wel elektrische auto’s genoemd. Welke kansen biedt dit? Waar liggen nog uitdagingen op technisch en standaardisatievlak?

Met de veranderende salderingsregeling in het vooruitzicht is het aannemelijk om te zeggen dat batterijen een groter onderdeel uit gaan maken van een elektrotechnische installatie. Doel van een batterij is dan het verhogen van zelfgebruik van de opgewekte zonnestroom, dat de zonnestroominstallatie beter rendeert. Andere toepassingsgebieden zijn back-up, peakshaving en remote control (ook wel virtual powerplant) om lokaal het net te ondersteunen bij piekvraag of -aanbod van groene energie.

De opkomst van batterijtechnologieën vraagt om goede afspraken om de (elektrische) veiligheid te garanderen. Denk hierbij aan eisen rondom opslag van batterijen, zowel vanwege het risico op brand als leegloop van batterijen, en bedrijfsvoering van een buurtbatterij. Dit geldt voor zowel stationaire batterijen als elektrische voertuigen. Veilig werken hieraan vraagt om extra aandacht van zowel werknemers als werkgevers.


Verder is het belangrijk om goed na te denken over de inpassing van batterijen in verdelers. De stroom kan immers twee kanten op, namelijk laden en ontladen van de batterij, waardoor bijvoorbeeld een term als selectiviteit de prullenbak in kan. Ook is het zaak om goed na te denken over de inpassing van 1-fase huisbatterijen binnen 3-fase installaties. Dit lijkt nu nog niet zo’n groot issue, maar is zeker gezien “het nieuwe salderen” een bedreiging voor de stabiliteit van ons net. Salderen is immers een administratief drama dat geen rekening houdt met technische
consequenties.

Het is misschien weleens een goed idee om ons driefasen-net en hoe we hiermee omgaan ter discussie te stellen. Met de opkomst van de elektrische auto en het ontbreken van een gestandaardiseerde lader is er een wirwar aan het ontstaan. Auto’s met een 1-fase lader, denk hierbij aan de succesvolle modellen van Nissan, de Tesla met een 3-fase lader en Volkswagen weet het te presteren om een auto op de markt te brengen met een 2-fase lader aan boord.

Uiteraard zijn er trucjes om overbelasting van een specifieke fase te voorkomen door bijvoorbeeld bij het plaatsen van meerdere laders de fases te draaien. Of het plaatsen van een DC-lader die van de drie beschikbare fasen op AC DC maakt en hiermee de auto laadt. Met deze DC-lader is het ook nog eens mogelijk om energie uit de auto terug het net in te laten lopen (vehicle to grid).

Op het gebied van standaardisatie is nog een hoop werk te verzetten, bij deze ook de oproep aan zowel NEN als marktpartijen: De wereld van energiestromen verandert, een hoop is vanuit een uni-directionele stroomrichting (top-down) gestandaardiseerd/geregeld terwijl de nieuwe energievoorziening bottom-up, decentraal en bi-directioneel is. Grijp de kans om dit goed (en veilig) te standaardiseren!

Uiteraard zijn er trucjes om overbelasting van een specifieke fase te voorkomen door bijvoorbeeld bij het plaatsen van meerdere laders de fases te draaien. Of het plaatsen van een DC-lader die van de drie beschikbare fasen op AC DC maakt en hiermee de auto laadt. Met deze DC-lader is het ook nog eens mogelijk om energie uit de auto terug het net in te laten lopen (vehicle to grid).

Op het gebied van standaardisatie is nog een hoop werk te verzetten, bij deze ook de oproep aan zowel NEN als marktpartijen: De wereld van energiestromen verandert, een hoop is vanuit een uni-directionele stroomrichting (top-down) gestandaardiseerd/geregeld terwijl de nieuwe energievoorziening bottom-up, decentraal en bi-directioneel is. Grijp de kans om dit goed (en veilig) te standaardiseren!

Norm

NPR 9090:2018 nl

DC-installaties voor laagspanning

NPR 9090 is van toepassing voor het ontwerp en installatie van DC-installaties voor laagspanning (tot 1500 V DC), die behoren tot het onderwerp en toepassingsgebied van NEN 1010. Ook gecombineerde AC- en DC-installaties behoren tot het toepassingsgeb...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken