Onderhoudsplan NEN 2767 in BIM

26-05-2015 Meerjarig integraal beheer en onderhoud van gebouwen op basis van prestatiecontracten neemt snel in populariteit toe. Zeker met het oog op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De norm daarvoor, NEN 2767, kan nu ook worden ingepast in BIM.

In zo’n langjarig prestatiecontract wordt overeengekomen, dat één of meer bedrijven samen gedurende een bepaalde periode en tegen een vaste prijs, de conditie en prestaties van woningen en gebouwen, inclusief alle elektrotechniek, op een overeengekomen niveau houden.


Uitbesteden

Behalve bij nieuwe en bestaande gebouwen wordt ook het onderhoud, beheer en zelfs de totale exploitatie van bestaande infrastructuur als openbare verlichting, verkeersregel- en informatiesystemen en civiele kunstwerken als bruggen, sluizen, gemalen en waterzuiveringen steeds vaker uitbesteed aan private partijen. Net als het beheer en onderhoud van de openbare verlichtings- en elektriciteitsnetten.


Prestatiecontracten

Al dit werk gebeurt vrijwel niet anders meer dan op basis van prestatiecontracten op het gebied van ‘uptime’ en duurzaamheid, gebaseerd op de NEN 2767. De NEN 1010- en NEN 3140-verplichtingen, en eventueel de industriële en hoogspanningsnormen, worden hierbij in het kader van Bouw- en Arbowet- en regelgeving integraal meegenomen.

Uitgangspunt bij zo’n overeenkomst is voor alle betrokken partijen een conditiemeting van alle bestaande techniek op basis van een objectieve en onafhankelijke norm. Dat is NEN 2767, die voor de elektrotechniek verwijst naar NEN 1010 en alle andere daaraan gerelateerde normen.


In BIM

Vooral in ons land werken steeds meer aannemers en ET-installateurs integraal samen binnen het Bouw Informatie Model (BIM). Niet alleen bij ontwerp en realisatie, ook tijdens de beheers- en onderhoudsfase daarna. Ook daar is BIM op ingericht.
Een BIM-model omzetten in een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) is echter nog altijd een tijdrovende klus. Toch wordt ook dat steeds vaker geëist door opdrachtgevers.


Nieuwe software

Daarom verschijnt er nieuwe software op de makt waarmee architecten, bouwers en installateurs via één druk op de knop een BIM-ontwerp kunnen omzetten in een MJOP.
De staat van bestaande (gedeelten van) gebouwen en installaties wordt hierbij eerst in kaart gebracht volgens NEN 2767.
Aan de hand van de bijbehorende NTA’s 8026 en 8027 kunnen de betrokken partijen samen de prestatiecontracten opstellen om het afgesproken conditieniveau te handhaven.


Training & Advies

Om bij deze marktontwikkeling aan te sluiten heeft NEN Training & Advies de nieuwe leergang ‘Conditiemeting NEN 2767’ ontwikkeld. De leergang is modulair van opbouw en sterk gericht op samenwerking. Want de betrokken functionarissen zullen de norm ieder vanuit hun eigen optiek gaan hanteren, en dat ook nog eens integraal over de verschillende technische vakdisciplines heen (werktuigkundige en elektrotechnische installaties, en bouw- en transporttechniek).

Eerder door u bekeken