Ontwerp NPR 8799 distributiestations op bijzondere locaties voor commentaar

13-12-2013 In toenemende mate worden distributiestations van elektrische energie opgenomen in gebouwen en objecten of onder de grond. Op deze wijze leggen zij minder beslag op de openbare ruimte en worden zij aan het zicht onttrokken.

Hierdoor ontstaan projecten met samenwerkingsverbanden tussen diverse partijen en de betreffende netwerkbedrijven voor elektrische energie. Er is een Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR 8799) ontworpen met richtlijnen voor het maken van afspraken tussen de verschillende betrokkenen bij dergelijke projecten. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2014 online commentaar indienen.

De distributiestations van elektrische energie kunnen bepaalde risico’s en overlast veroorzaken voor de directe omgeving. Ze vervullen echter een belangrijke rol in de maatschappij waardoor continuïteit in functioneren (en daardoor een gewaarborgde energievoorziening) van groot belang is. Bij de inrichting van een dergelijk distributiestation en het desbetreffende gebouw of object moet er dus rekening gehouden worden met al deze aspecten (risico’s, overlast en bedrijfszekerheid).

NPR 8799

De ontworpen praktijkrichtlijn heeft als doel de diversiteit in benadering van projecten door de verschillende netwerkbedrijven en overige belanghebbende partijen te verminderen. Hiertoe wordt een uniforme richtlijn gegeven voor de eisen en maatregelen welke in een dergelijke situatie zouden moeten worden overwogen en genomen.

NPR 8799 is opgesteld door een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van enkele grote Nederlandse netwerkbedrijven (Enexis, Stedin en Liander), onder de verantwoordelijkheid van, en in samenwerking met de Nederlandse normcommissie NEC 99 ‘Installatievoorschriften, hoge spanning’. Een belangrijke bijdrage is daarnaast geleverd door een brede groep belanghebbenden waarmee diverse workshops zijn gehouden.

Commentaar indienen

NPR 8799 is gepubliceerd als ontwerp. Tot 1 maart 2014 kunnen belanghebbenden via www.normontwerpen.nen.nl commentaar geven. Commentaar indienen via deze site is kosteloos. Deze input wordt gebruikt om tot de definitieve uitgave van de norm te komen.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces, bij de consultant Elektrische Installaties
Johan van Velthoven

(015) 2 690 337

johan.vanvelthoven@nen.nl