Overeenstemming over OVL-norm

26-10-2017 Begin dit jaar kwam de nieuwe NPR 13201 over openbare verlichting uit. Deze Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) is gebaseerd op de Europese norm EN 13201-1. Dit betekende een aanscherpingvan de technische eisen die aan de openbare verlichting worden gesteld

Vervolgens bleken enkele hiervan niet goed aan te sluiten bij de Nederlandse situatie. Dat werd geconstateerd door de Nederlandse stichtingen OVLNL en NSVV. Zij plaatsten kanttekeningen bij de praktische uitvoering van deze eisen en richtten een gezamenlijke werkgroep op. Zij zijn nu tot overeenstemming gekomen over verschillende aanpassingen.

In NPR 13201, de vervanger van de richtlijn ROVL-2011, worden onder meer de verschillende klassen voor wegverlichting gedefinieerd. Bij het uitkomen constateerde Stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) dat enkele eisen in die klassen mogelijk leiden tot ongewenste gevolgen op beleidsmatig, juridisch en financieel gebied.

P-klassetabel

Een werkgroep van OVLNL en NSVV heeft de eisen onder de loep genomen en stelde een aantal wijzigingen voor. Zo wordt de minimaal te realiseren absolute gelijkmatigheid Uh opgenomen in de P-klassetabel (voetgangers en langzaam verkeer). Ook wordt er differentiatie toegestaan in de minimaal vereiste verlichtingssterkte. Daarnaast is een aantal kleinere correcties afgesproken. De verbeteringen worden verder uitgewerkt in een voorstel, dat wordt aangeboden aan de Normcommissie Verlichting van NEN.

Tijdens het Ruimte en Licht Congres Openbare Verlichting op 16 november, ook een initiatief van OVLNL en NSVV, wordt ruim aandacht besteed aan de Praktijkrichtlijn voor OVL.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie Verlichting houdt zich bezig met de toepassing van kunstlicht en daglicht in kantoren, op de werkplek, op industrieterreinen, als sportverlichting, als noodverlichting en als openbare straatverlichting.

Eerder door u bekeken