PV-installatie beter gewaarborgd

12-08-2013 Aan de elektrotechnische aspecten van de photo-voltaïsche (pv-)installatie worden al eisen gesteld vanuit de laagspanningsnorm NEN 1010. Daarnaast wordt bij NEN een nationale richtlijn ontwikkeld over het aansluiten van pv-installaties. Deze wordt onderdeel van de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 5310 bij de NEN 1010.

Titel van de bouwkundige norm NEN 7250 wordt ‘Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten’. Alle belanghebbende marktpartijen kunnen tot 1 november commentaar indienen op de ontwerp-NEN 7250.

NEN 7250

De norm beschrijft de eisen en bepalingsmethoden voor een technisch verantwoorde integratie van zonne-energiesystemen in daken en gevels van bouwwerken. Hierbij gaat het om zowel inbouw- als opbouwsystemen.Bij het opstellen van het normontwerp zijn de eisen en beproevingsmethoden uitgewerkt voor de vijf meest gangbare montagemethoden. Verder stelt het normontwerp eisen aan de windbelasting, waterdichtheid, inwendige condensatie, temperatuurinvloeden, geluidwering, corrosieweerstand en vochtwering. Ook biedt hij bepalingsmethoden daarvoor.

Keurmerk

Het aanbod van zonne-energiesystemen en bedrijven die ze installeren is inmiddels ook in ons land sterk gegroeid. Voor opdrachtgevers tot de aanleg van zo’n pv-installatie is het niet eenvoudig de kwaliteit van een systeem en de installateur ervan te bepalen. Het nieuwe kwaliteitskeurmerk Zonnekeur Installateur wil een einde maken aan deze onduidelijkheid.

Het keurmerk, dat een initiatief is van de Duurzame Energie Koepel, waarborgt de kwaliteit van installateurs van pv-panelen en zonnewarmtesystemen. De stichting Duurzame Energie Prestatie Keur (DEPK) heeft het keurmerk opgezet. Zonnekeur Installateur stelt eisen aan de vaardigheid van de pv-installateur, de bedrijfsvoering en de productkwaliteit. Installateurs van zonne-energiesystemen worden hier jaarlijks op gecontroleerd door de stichting DEPK.

Lees meer over de norm, de nationale richtlijn en het keurmerk in Mag1010, nummer 6

Eerder door u bekeken