PV-installatie en de normen

08-03-2013 Een deel van de zonnepanelen in ons land zou niet goed zijn geïnstalleerd. Of de kwaliteit van de toegepaste onderdelen zou te wensen overlaten.

Zo klonk het in de media de afgelopen weken. De brancheorganisatie voor onder meer de pv-installateurs, Uneto-VNI, vindt dat de overheid hier scherper op zou moeten toezien.

De markt voor duurzame energie wordt eindelijk ‘booming’ in Nederland. In 2020 zullen hier zo’n 20 miljoen zonnepanelen per jaar worden geïnstalleerd. Althans, dat is de verwachting van de bedrijfstak. Maar ook branchevreemde partijen pikken graag een graantje mee van zo’n groeimarkt en richten zich vóór alles op het aanbieden van een lage prijs ren koste van de kwaliteit’, zo meent de brancheorganisatie.

Certificatie en register

Daarom kunnen vakkundige installateurs van photo-voltaïsche (pv-)installaties nu worden gecertificeerd door Cito. En hun opleidingen kunnen worden geaccrediteerd door de stichting Kwaliteitsborging Installatiesector. Dit alles op basis van normen als objectieve en onafhankelijke maatstaven.

Tot slot heeft Kiwa een register geopend voor deugdelijke pv-onderdelen. Ook die kunnen worden getoetst aan steeds meer normen als objectieve maatstaven.

Inspectie

“Er bestaat geen enkele onduidelijkheid over de technische normen waaraan zonnepanelen moeten voldoen”, zegt voorzitter Titia Siertsema van Uneto-VNI. “Maar de controle erop door de overheid is onvoldoende.” Om te controleren of alle genormaliseerde pv-onderdelen werkelijk goed zijn verbonden tot één complete pv-installatie, kan deze door de installateur of inspecteur worden beproefd, ook weer op basis van normen.

De visuele controle en de metingen staan omschreven in de Nederlandse Technische Afspraak NTA 8013 en de wereldwijde norm NEN-EN-IEC 62446. De Nederlandse afspraak is een aanvulling op NEN 1010-deel 6 over elektrotechnische inspecties.

Impedantie

Bij een inspectie volgens deze normen worden rendementsverliezen en brandrisico’s door te hoge overgangsweerstanden voorkomen. Een te hoge impedantie van de binnenkomende voeding bijvoorbeeld kan problemen geven met de netspanning. Te hoge impedantie van de verbinding tussen verdeler en omvormer levert niet alleen rendementsverlies op, maar kan in het uiterste geval zelfs brand veroorzaken.

De inspectie van de pv-installatie als integraal onderdeel van de woning- of gebouwinstallatie is onderdeel van het digitale normpakket NEN 1010-plus

Meer informatie

Lees meer over alle pv-normen in het elektrotechnisch vaktijdschrift van NEN: Mag1010 en op www.E-veiligheid.nu

Eerder door u bekeken