Plannen voor normcommissie gasdetectoren krijgen vervolg

08-11-2017 Nederlandse invloed op de Europese normontwikkeling voor gasdetectoren is van belang. Dit bleek op de goed bezochte informatiebijeenkomst van 28 juni jl. bij NEN in Delft. De oprichting van een normcommissie, die de Nederlandse belangen behartigt, was de inzet van de vervolgvergaderingen op 13 september en 6 november jl. De deelnemers waren het er over eens: de commissie moet er komen.

Uit de informatiebijeenkomst bleek dat er vragen leven die nadere invulling behoeven. In de vervolgvergaderingen zijn de vragen aan de orde gekomen. De uitkomst hiervan is:

  • De commissie wil zich graag richten op Cenelec TC 216 en SC 31-9. Eerdere zorgen dat het werkveld te groot zou worden, bleken ongegrond, na beraad met de voorzitter van beide Europese commissies.
  • De wens bestaat om werkgroepen vormen, naar gelang de expertise in de groep en indeling Cenelec TC 216 en SC 31-9.
  • De onderwerpen van de werkgroepen zullen een logische indeling volgen; verdeling naar industrieel/consument en vast/losse detectoren en tenslotte wel/niet ATEX.
  • De commissie valt het liefst niet onder NEC 31, ze willen als onafhankelijke commissie werken. Wel is het de bedoeling om de lijnen met NEC 31 kort te houden.

Deelname aan de commissie “Gasdetectoren” is nog mogelijk, het vervolg van de kick-off van de commissie volgt 13 december 2017, om 13.00 bij NEN in Delft. Dan zal de scope en de planning worden vastgesteld en een voorzitter zal worden aangesteld. Begin 2018 zal de commissie van start gaan onder de naam NEC 216/31-9 "Gasdetectoren".


   Bekijk de promotie clip van NEC 216 / 31-9:
Aanmelden en meer informatie

Voor aanmelding of meer informatie over de vergadering op 13 december, 13.00 uur bij NEN in Delft, neem dan contact op met Sukran Yilmaz, 015 2 690 391 of e-mail elektrische-installaties@nen.nl.
Voor vragen over deelname voor de normcommissie, neem contact op met Peter Welleman, consultant Elektrische Installaties, e-mail elektrische-installaties@nen.nl.


Eerder door u bekeken