Plannen voor normcommissie gasdetectoren krijgen vervolg

20-09-2017 Nederlandse invloed op de Europese normontwikkeling voor gasdetectoren is van belang. Dit bleek op de goed bezochte informatiebijeenkomst van 28 juni jl. bij NEN in Delft. De oprichting van een normcommissie, die de Nederlandse belangen behartigt, was de inzet van de vervolgvergadering op 13 september jl. De deelnemers waren het er over eens: de commissie moet er komen.

Uit de informatiebijeenkomst bleek dat er vragen leven die nadere invulling behoeven. In de vervolgvergadering zijn de vragen aan de orde gekomen. De uitkomst hiervan is:

  • De commissie wil zich graag richten op Cenelec TC 216, omdat met NEC 31 SC-9 erbij het werkveld te groot wordt.
  • De wens bestaat om werkgroepen vormen, naar gelang de expertise in de groep en de indeling Cenelec TC 216.
  • De onderwerpen van de werkgroepen zullen een logische indeling volgen; verdeling naar industrieel/consument en vast/losse detectoren en tenslotte wel/niet ATEX.
  • De commissie valt het liefst niet onder NEC 31, ze willen als onafhankelijke commissie werken. Wel is het de bedoeling om de lijnen met NEC 31 kort te houden.

Deelname aan de commissie “Gasdetectie” is mogelijk, de kick-off van de commissie volgt in november 2017. Dan zal de scope en werkprogramma worden vastgesteld en een voorzitter zal worden voorgedragen.

Aanmelden en meer informatie

Voor aanmelding of meer informatie over de kick off in november, neem dan contact op met Sukran Yilmaz, 015 2 690 391 of e-mail elektrische-installaties@nen.nl.
Voor vragen over deelname voor de normcommissie, neem contact op met Peter Welleman, consultant Elektrische Installaties, e-mail elektrische-installaties@nen.nl.


Eerder door u bekeken