`Platform ATEX 153 en NPR maken normen inzichtelijker'

01-06-2018 De ATEX-richtlijnen zijn een aardig complex stukje regelgeving. Met de nieuwe delen 1 en 2 van de NPR 7910 en het Platform ATEX 153 maakt NEN de ingewikkelde voorschriften voor de elektro- en mechanische techniek in explosieve omgevingen breder toegankelijk.

Risico’s op het gebied van explosieveiligheid zijn lang niet bij alle bedrijven bekend. Dit, samengenomen met het feit dat de Inspectie SZW bij veel bedrijven pas in actie komt nadat een ongeval heeft plaatsgevonden, zorgt ervoor dat de normen rond explosiegevaar beter bekend moeten worden.

NEN heeft daarom een speciaal platform opgericht dat deze ATEX-normen onder de aandacht brengt en waar partijen onderling advies kunnen inwinnen en kennis delen. Ook is NPR 7910 aangepast.

Nieuwe NPR en Platform

Binnen het overlegplatform kunnen gebruikers en toepassers van de complexe ATEX-normen hun ervaringen met elkaar en de normcommissies delen. Op basis daarvan kunnen de commissieleden namens ons land de normen in internationale verbanden verder ontwikkelen. Zo zijn inmiddels de delen 10­1 en 10­2 van de internationale normreeks NEN-­EN­-IEC 60079 volledig vernieuwd. En nu zijn ook de delen 1 en 2 van de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 7910, met de titel ‘Gevarenzone­indeling met betrekking tot explosiegevaar’, daarop aangepast door een speciale werkgroep. De nieuwe praktijkrichtlijnen zijn op de eerste plaats weer in overeenstemming gebracht met de jongste uitgave van de bovenliggende normdelen. Daarnaast zijn ze aangepast aan de meest voorkomende Nederlandse situaties.

De ATEX Richtlijnen

ATEX staat voor het Franse ‘Atmosphères Explosibles’ (explosieve atmosferen). De Europese Richtlijn ATEX 153 strekt zich uit over de internationaal overeengekomen veiligheid van werkplekken in dergelijke omgevingen. ATEX 114 gaat over de explosieveiligheid van producten, apparaten, materialen en installaties die daarin mogen worden toegepast.

Algemene installateurs

De nieuwe NPR 7910­ delen zijn vooral gericht op veel voorkomende situaties. Naast de aanwijzingen voor het maken van een zone­indeling, bieden ze een gestandaardiseerde methodiek om een gevarenzone-indeling op te stellen. Vervolgens kan in de afzonderlijke zones aan de daarin gestelde installatie­eisen worden voldaan.

Lees het volledige artikel in Mag1010 .

Norm

NPR 7910-1:2018 Ontw. nl

Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN...

NPR 7910-1 geeft informatieve aanwijzingen bij het opstellen van een gevarenzonee-indeling met betrekking tot gasexplosiegevaar.

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR 7910-2:2018 Ontw. nl

Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 2: Stofexplosiegevaar, gebaseerd op NE...

NPR 7910-2 geeft informatieve aanwijzingen bij het opstellen van een gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken