Platform Analyzers stevig van start

10-08-2016 Het nieuwe Platform Analyzers bij NEN is kort voor de zomer direct stevig uit de startblokken gekomen. Zij neemt namens ons land op internationaal niveau het voortouw bij de ontwikkeling van een nieuwe norm voor zogeheten analyzers.

Het nieuwe Platform Analyzers gaat normcommissie NEC 65 bij NEN met het brede werkterrein ‘Industrieel Meten, Regelen en Automatiseren’ ondersteunen bij de normalisatie van industriële analyzers en sampling-systemen.
Dankzij deze nieuwe basis heeft ons land nu ook op dit specifieke vakgebied een sterke stem bij het internationale normalisatie-instituut IEC.


Analyzers
Daar werken leden van de commissie en het nieuwe platform niet alleen mee aan de vernieuwing van de verouderde norm voor industriële ‘analyzers’. Bij de ontwikkeling van de eerste overkoepelende norm voor de daaraan gekoppelde ‘sampling-systemen’ nemen zij zelfs het voortouw.

Rendement, veiligheid, kwaliteit
In de procesindustrie zorgt continue analyse in de verschillende fasen van het productieproces voor een constante en aantoonbare kwaliteit van de eindproducten. En dat bij een maximaal haalbare veiligheid en een zo laag mogelijk energieverbruik.

Tijdens de productie worden de geautomatiseerde processen voortdurend aan- en bijgestuurd op basis van ‘sampling’, en vervolgens analyse van de hierbij genomen monsters. Ook dat proces is grotendeels geautomatiseerd.

Monsters
Niet alleen voor de veiligheid dienen de analyzers aan hoge nationale en internationale eisen te voldoen, maar ook voor de uniformiteit en vergelijkbaarheid van de resultaten. Daartoe moeten ook de monsters op een eenduidige wijze worden genomen met aan de analyzers verbonden sampling-systemen die aan overeenkomstige eisen voldoen.

Arno van Adrichem is internationaal analyzer-specialist bij olieproducent en raffinaderij ExxonMobil. Vanuit de vestiging in het Rotterdamse Botlek-gebied werkt hij bij de internationale Engelse afdeling Research & Engineering voor alle raffinaderijen binnen de regio’s Europa, Midden-Oosten en Afrika. Bij NEN is hij lid van normcommissie NEC 65 en voorzitter van het nieuwe Platform Analyzers.

Nieuwe leden
In het juni-nummer van het elektrotechnisch vaktijdschrift Mag1010 van NEN legt hij uit wat analyzers en sampling-systemen doen. En wat het belang is van een sterke Nederlandse inbreng bij de internationale normalisatie ervan.
Het platform kan namelijk ondanks de vlotte start nog versterking van nieuwe leden gebruiken.

Volgende bijeenkomst
Hij nodigt iedereen die zich hierbij betrokken voelt dan ook uit om bij de volgende bijeenkomst op 31 oktober als gast kennis te komen maken met het nieuwe Platform Analyzers.

Belangstellende kunnen zich melden bij de secretaris van het platform via een e-mail naar rianne.boek@nen.nl.

Eerder door u bekeken