Platform 'Analyzers'

10-12-2015 Het platform “Analyzers” is een werkgroep van normcommissie NEC 65 “Industrieel meten, regelen en automatiseren”. Deze normcommissie is binnen Nederland verantwoordelijk voor normen op het gebied van systemen en apparatuur voor besturing en bewaking van productieprocessen en industriële installaties. Deze vinden hun toepassing vooral in de professionele sfeer waaronder industrie, procesindustrie, energieopwekking en –distributie, weg- en waterbouwkundige infrastructuur.

Een van de normen die onder NEC 65 valt, is de NEN-EN-IEC 61285 ‘Besturing van industriële processen - Veiligheid van behuizingen voor analyse-toestellen’. Deze, inmiddels tien jaar oude, norm is in revisie en zal na publicatie in 2016 van groot belang worden voor de procesindustrie, vanwege de veiligheidseisen die worden gesteld aan analyseruimten.
Vanuit NEC 65 komt het verzoek de norm kritisch te bestuderen en te implementeren in Nederland. Dat vormt de basis voor dit platform.


Doelstellingen

• Versterken van de bewustwording van betreffende kwetsbaarheid met bijbehorende veiligheidsrisico’s binnen analyseruimten in de Nederlandse industrie
• Uitwisseling van kennis op dit vlak en het volgen van relevante ontwikkelingen
• Het bieden van een klankbord voor NEC 65- en overige commissieleden die internationaal betrokken zijn bij gerelateerde normontwikkelingen

Aandachtsgebieden
Leidraad binnen het platform “Analyzers” wordt gevormd door het werk van IEC/TC65B – WG14 “Analyzing equipement”. Raakvlakken met het werk van TC 121 (Laagspanningsschakelaars) en ISO/IEC JTC 1/SC 39 (Sustainability for and by information technology).
Daarnaast is er voldoende gelegenheid om gerelateerde onderwerpen te bespreken welke door de leden zelf ingebracht worden.

Wat kunt u verwachten van dit platform?
• Een professioneel netwerk en discussiemogelijkheid met collega-betrokkenen en specialisten
• Nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen waardoor het voor de deelnemers mogelijk wordt om te anticiperen op wat gaat komen
• Beïnvloeding van de internationale normontwikkelingen via de deelnemende deskundigen aan de (internationale) normontwikkel-projecten
• Minimaal 2 bijeenkomsten per jaar

Voor wie is dit platform bedoeld?
• Eenieder die beroepsmatig betrokken is bij de veiligheid in analyseruimten
• Die binnen zijn of haar organisatie in enigerlei vorm keuzes maakt en daarmee verantwoordelijkheid draagt betreffende de veiligheid in analyseruimten
• Die daarover wel eens vragen en bedenkingen heeft, en daarover wil praten met collega’s en deskundigen
• Die de ontwikkelingen op dit vlak wil volgen om klaar te staan voor de toekomst

Wat verwachten wij van u bij deelname aan dit platform?
• Een actieve deelname in discussie en bepaling van te bespreken onderwerpen
• Een bijdrage in de organisatiekosten (lidmaatschap 2018: € 350,- ex. BTW)


Meer informatie
Heeft u interesse of vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevr. Yilmaz:
telefoon (015) 2 690 194 of e-mail: sukran.yilmaz@nen.nl.

Eerder door u bekeken