Platform 'Industrial Cyber Security'

25-03-2014 De openbare elektriciteitsnetten in ons land worden steeds verder geautomatiseerd tot intelligente 'smart grids'. Net als de gebouwgebonden, infrastructurele en industriële installaties die erop zijn aangesloten. Zo zijn de installaties overzichtelijk en efficiënt te beheren. Maar dat zou ze tegelijkertijd kwetsbaar kunnen maken voor zogenoemde cyber-bedreigingen.

De aanpak van deze toenemende kwetsbaarheid en de mogelijke veiligheidsrisico's die hierdoor zouden kunnen ontstaan, vormen de basis voor het nieuwe Platform Industrial Cyber Security bij NEN. Om de veiligheid van kritische installaties tegen cyber-bedreigingen op peil te houden, wil NEN de hiervoor benodigde normen ontwikkelen.


Verder kunnen deze normen bijvoorbeeld worden vastgelegd in overeenkomsten over de beveiliging van installaties tegen 'cyber crime'.

Omdat deze normen zullen samenhangen met tal van andere technische normen, wordt bij NEN het Nederlandse Platform Industrial Cyber Security opgericht. Daarin worden bij NEN de krachten gebundeld van verschillende normcommissies, die zich vanuit hun bestaande activiteiten al voor een deel met deze problematiek bezighouden.

Op de eerste plaats is dit de genoemde normcommissie voor 'Industrieel meten, regelen en automatiseren' NEC 65, omdat vooral daarin 'zwakke cyber-plekken' zouden kunnen ontstaan.

NEC 65 werkt al samen met de bestaande industriële PL en SIL Platforms bij NEN, waarin de normcommissies verenigd zijn die zich bezighouden met andere veiligheidsaspecten in industriële en infrastructurele installaties, volgens de vele normen bij onder meer de Europese EMC-, Atex-, Machine- en Laagspanningsrichtlijnen. Vanuit andere normcommissies is bij NEN ook al het Platform Smart Grids actief.

De specialisten in technische beveiliging en veiligheid uit al deze commissies willen samen met andere marktpartijen, organisaties en de overheid komen tot de oprichting van het Platform Industrial Cyber Security. Op 17 juni houdt NEN in Delft vanaf 09.30 tot circa 14.00 uur een eerste 'kick off' voor dit platform.


Uitgebreide informatie vindt u in de download beneden.

Wanneer, waar en hoe?
• Dinsdag 17 juni 2014, van 09.30 - ca. 14.00 u.
• Bij ABB te Rotterdam
• U dient zich vooraf per e-mail aan te melden.
• Kosten: Deze initiële bijeenkomst is gratis.

Meer informatie en aanmelding via:
Rianne Boek:

E-mail: Rianne.Boek@nen.nl

Graag tot ziens op 17 juni.

Eerder door u bekeken