Power Quality en energierekening

10-12-2012 Iedere gebouwbeheerder of fabrieksdirecteur kent zijn elektriciteitsrekening. Maar wie weet hoeveel energie (power) er daadwerkelijk uit de betaalde elektriciteit is gehaald? Die verhouding wordt in de elektro- en energietechniek de ‘power factor’ (PF) genoemd.

Deze PF hangt onder meer samen met de ‘power quality’ (PQ) van de interne en openbare netspanning. Wordt de PF (cosinus-phi) te laag dan kan het energieverbruik aanmerkelijk stijgen. Bij een zwaar belaste installatie die wordt gebruikt voor de voeding en besturing van mechanische, hydraulische of pneumatische processen treedt dit verschijnsel eerder op. Hier treden ook de meeste problemen op met de elektromagnetische compatibiliteit (EMC), die sterk van invloed is op de PF en de PQ. Daarom het in industriële installaties al langer een bekend fenomeen.

PQ-bewustzijn

Maar ook in de utiliteit en de infrastructuur groeit het PQ-bewustzijn. Vooral als het gaat om kritische installaties in toepassingen waar deze geen moment mogen uitvallen door gebreken, omdat de gevolgen daarvan niet te overzien zouden zijn. Denk hierbij aan ziekenhuizen, datacenters, bankgebouwen, hotels, tunnels, vliegvelden, stations en op afstand bediende bruggen en sluizen.

NEN 3140 en thermografie

Maar ook bij de NEN 3140-inspecties van bijvoorbeeld ‘gewone’ kantoorgebouwen blijkt steeds vaker dat bijvoorbeeld de temperatuur van de nul in een deel van de installatie hoger is dan die van de geleiders van de drie fasen. Dat duidt op onbalans in de installaties en een mogelijke aantasting van de ‘power quality’.

Lees meer over dit alles in nummer 8 van Mag1010.
Stap voor 31 decemer in op Mag1010 en ontvang Mag1010 met 15% korting.

Eerder door u bekeken