Praktijkrichtlijn voor acculaadstations vernieuwd

26-11-2018 De Nederlandse Praktijk Richtlijn, NPR 3299 ’Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen’, is vernieuwd. Deze praktijkrichtlijn vormt een handleiding voor de inrichting en het gebruik van ruimten voor het laden van conventionele tractiebatterijen voor industriële en professionele toepassingen. Deze herziening is in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten en regelgeving. Om te zorgen dat de norm werkelijk goed aansluit op de behoeften van de gebruikers, volgt de publieke commentaarronde.

Er is nu drie maanden lang de gelegenheid om te reageren (tot 15 februari 2019). De commentaren worden vervolgens verzameld en besproken door de commissie. Daar waar de commissie het nodig acht, wordt de norm aangepast.
De commissie hoopt een breed gedragen en evenwichtige praktijkrichtlijn uit te brengen. Commentaar indienen kan via normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over NPR 3299, neem contact op met Goffe Schat, consultant Elektrische Installaties, e-mail elektrische-installaties@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Elektrische installaties voor laagspanning’ is verantwoordelijk voor NPR 3299. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar elektrische-installaties@nen.nl

Eerder door u bekeken