Publieke commentaarronde NTA 8220 ‘Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’

12-09-2016 De installatiebranche, verzekeraars en inspecteurs hebben gezamenlijk een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektra. De manier waarop inspecteurs de risico's nu nog beoordelen, is niet helemaal sluitend en biedt ruimte voor onduidelijkheid. De nieuwe methodiek maakt daar een eind aan. Als verzekeraars kunnen verwijzen naar NTA 8220, is voor alle betrokkenen duidelijk dat het inspectiebedrijf de brandrisico’s van de installatie beoordeelt.

Controle van elektrisch materieel is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk bij het beheren van brandrisico's. Door diverse oorzaken kan elektrisch materieel een ontstekingsbron zijn waardoor een brand kan ontstaan.
Deze Nederlandse technische afspraak (NTA) geeft een methode voor het beoordelen van brandrisico’s met een elektrische oorzaak. De methode bestaat uit een visuele controle en uit metingen en beproevingen. De visuele controle omvat al het elektrisch materieel dat deel uitmaakt van een installatie en elektrisch materieel dat in gebruik is op het moment van de controle. Tijdens de controle moet rekening worden gehouden met brandbare materialen in de directe omgeving van het elektrisch materieel.

Bij de visuele controle wordt ervan uitgegaan dat het elektrisch materieel is geïnstalleerd volgens de van toepassing zijnde ontwerpnorm(en) en wordt gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Opstelling NTA

NTA 8220 is opgesteld op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, iKeur en UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel.
De NTA is opgesteld door de NTA-commissie “Ordening technische inspecties” onder verantwoordelijkheid van de normcommissie NEC 623 ‘Werkvoorschriften’.

Deze NTA wordt bij uitzondering als NTA-ontwerp gepubliceerd, om de markt de mogelijkheid te geven op de tekst te reageren via normontwerpen.nen.nl.

Openbare commentaarronde

Tot 1 december kunnen belanghebbende partijen commentaar geven op de eerste versie van deze NTA via normontwerpen.nen.nl. De commentaren worden beoordeeld door de werkgroep en, waar van belang, verwerkt in de definitieve uitgave van deze norm.

Meer informatie

De norm is te bestellen in de Normshop of neem contact op met NEN Klantenservice, (015) 2 690 391 of bestel@nen.nl.

Voor vragen over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Rianne Boek, consultant Elektrische Installaties, (015) 2 690 365, elektrische-installaties@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Werkvoorschriften’ is verantwoordelijk voor de Nederlandse normen NEN 3140 en NEN 3840: dé normen voor de bedrijfsvoering van zowel laag- als hoogspanningsinstallaties. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar elektrische-installaties@nen.nl.

Eerder door u bekeken