Richtlijnen voor laagspanningsleidingen

05-06-2014 De nieuwe Europese normreeks NEN-EN 50525 bestaat uit een hele serie binnen Europa geharmoniseerde normen voor laagspanningsleidingen.

Daarnaast publiceert NEN nu de normserie NEN-EN 50565 met richtlijnen voor de toepassing van deze leidingen. Deze normreeks vervangt de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3627.
NEN-EN 50565 met de titel 'Elektrische leidingen – Richtlijn voor de toepassing van leidingen met een nominale spanning niet hoger dan 450/750 V (U0/U)' bestaat uit 2 delen: deel 1 met algemene richtlijnen en deel 2 met specifieke richtlijnen per type leiding.NEN-EN 50565 normenserie

NEN-EN 50565-1:2014 en

Elektrische leidingen - Leidraad voor de toepassing van elektrische leidingen met een nominale spanning van ten hoogste 450/750 V (U0/U) Deel 1: Algemene richtlijnen

NEN-EN 50565-2:2014 en

Elektrische leidingen - Leidraad voor de toepassing van elektrische leidingen met een nominale spanning van ten hoogste 450/750 V (U0/U). Deel 2: Richtlijnen voor de in EN 50525 opgenomen leidingtypen

De norm biedt fabrikanten van toestellen, installatie-adviseurs en eindgebruikers kennis over de eigenschappen en beperkingen van de genormaliseerde leidingen met het oog op de veiligheid van mensen, dieren, bouwwerken en elektrische producten.

Ook biedt de norm richtlijnen over de redelijk te verwachten levensduren. Daarbij moet in acht worden genomen dat die voor leidingen in vaste gebouwinstallaties langer is dan die voor buigzame leidingen.

Niet elk mogelijk gebruik van leidingen wordt in de normreeks beschreven. Een ander gebruik dan aanbevolen kan tot verkorting van de levensduur leiden of verlaging van het veiligheidsniveau. In dat geval dient de fabrikant te worden geraadpleegd. Hoe de leidingen dienen te worden toegepast in elektrotechnische installaties, staat beschreven in NEN 1010.

Norm

NEN 1010:2007+C1:2008 nl

Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 1010, de elektrotechnische installatiebranche kan er niet omheen. Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder. NEN 1010 wordt daarna...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken