Risicoklassen overspanningsbeveiliging

23-07-2014 De vraag naar adequate beveiligingen tegen overspanning is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit onder meer door de snelle groei van de hoeveelheid gevoelige elektronische apparatuur en ICT.

Reden voor NEN om de risicoklassenindeling voor overspanningsbeveiliging in de NPR 8110 aan te passen.De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8110 'Risicoklasse-indeling overspanningsbeveiliging' sluit aan bij de nieuwe NEN-EN-IEC 62305-reeks voor een gecoördineerde en integrale in- en externe bliksem- en overspanningsbeveiliging.

Bliksem brengt immers, zelfs bij een goed afgeleide inslag ergens anders in de buurt, ook overspanning met zich mee. De NPR 8110 is een hulpmiddel om te komen tot een afgewogen risico-inschatting en een indicatie van het daarbij behorende niveau van beveiliging tegen overspanning.

Risicopunten en beveiligingstypen
In de herziene druk zijn de bepalingen van het aantal risicopunten en de beveiligingstypen gewijzigd, dan wel uitgebreid. NPR 8110 is nadrukkelijk geen voorschrift voor het gedetailleerd ontwerpen van complete installaties voor overspanningsbeveiliging. Hiervoor wordt verwezen naar de beschikbare normen op dat gebied, zoals de al genoemde normreeks NEN-EN-IEC 62305 'Bliksembeveiliging'.

Gerelateerde normen

Niet voor leken
De klassenindeling is bedoeld voor mensen die kunnen werken met de in de indeling genoemde factoren om te komen tot een evenwichtig beveiligingsplan. Dit zijn zowel verzekeraars als installateurs en adviseurs.
NPR 8110 is zeker niet bedoeld als instrument voor leken op het gebied van bliksem en overspanning.

Normcommissie Bliksembeveiliging
De normcommissie NEC 81 'Bliksembeveiliging' heeft de NPR herzien. Deze commissie volgt alle werkzaamheden van zowel de internationale als Europese elektrotechnische normcommissies op het terrein van bliksembeveiliging. Leden van de normcommissie participeren actief in de diverse internationale werkgroepen

Eerder door u bekeken