Risicoklassenindeling overspanningsbeveiliging beschreven in herziene praktijkrichtlijn NPR 8110

06-06-2014 In navolging van de in 2011 herziene NEN-EN-IEC 62305-reeks voor bliksembeveiliging is nu ook de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8110, herzien. NPR 8110 ‘Risicoklassenindeling overspanningsbeveiliging’ is een hulpmiddel om te komen tot een afgewogen risico-inschatting en een indicatie van het daarbij behorende niveau van beveiliging.

De indicaties van de overspanningsbeveiligingstypen zijn in de loop der jaren aan veranderingen onderhevig geweest. In de herziene druk zijn de bepalingen van het aantal risicopunten en de beveiligingstypen gewijzigd, dan wel uitgebreid.
NPR 8110 is nadrukkelijk geen voorschrift voor het gedetailleerd ontwerpen van complete installaties voor overspanningsbeveiliging. Hiervoor wordt verwezen naar de beschikbare normen op dat gebied, zoals de normreeks NEN-EN-IEC 62305 ‘Bliksembeveiliging’.

Voor wie

De klassenindeling is bedoeld voor mensen uit de praktijk, zowel verzekeraars als installateurs/adviseurs, die met de verschillende, in de indeling genoemde, factoren kunnen werken om te komen tot een evenwichtig beveiligingsplan. De klassenindeling is zeker niet bedoeld als instrument voor een leek op het gebied van bliksem en overspanning.

Normcommissie Bliksembeveiliging

De normcommissie NEC 81 ‘Bliksembeveiliging’ heeft de NPR herzien. Deze commissie volgt alle werkzaamheden van zowel de internationale als Europese elektrotechnische normcommissies op het terrein van bliksembeveiliging. Leden van de normcommissie participeren actief in de diverse internationale werkgroepen.

Achtergrond

Als een alarmeringssysteem door de gevolgen van bliksemuitslag uitvalt, kan dit leiden tot ernstige gevolgen. De vraag naar een adequate beveiliging tegen overspanning is dan ook toegenomen. ln een aantal gevallen is een goede bliksemafleiderinstallatie een eerste vereiste, maar daarmee blijft de kans bestaan dat elektrische en elektronische apparatuur wordt beschadigd. Het is daarom noodzakelijk de grootst mogelijke zorg te besteden aan de beveiliging van huizen en gebouwen en de hierin aanwezige gevoelige apparatuur tegen het risico van schade door blikseminslag en overspanning.

Eerder door u bekeken