Samenwerking Green Deal Green Village en NEN: Workshop ‘Versnelling Gelijkstroom’

09-12-2016 Op donderdag 8 december 2016, werd de workshop ‘Versnelling Gelijkstroom’ georganiseerd bij de TU Delft door de Green Deal Green Village en NEN. Deze workshop stond in het teken van de toegevoegde waarde van regelgeving en standaardisatie voor Gelijkstroom.

De workshop werd georganiseerd in het kader van de Green Deal ‘Green Village’, waaraan het Ministerie van EZ en I&M, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Gemeente Delft, Stedin, Alliander, Engie, TU Delft en Stichting Green Village deelnemen. Deze samenwerking heeft als doel om duurzame innovaties te versnellen door inzet van en samenwerking tussen wetenschappers, bedrijfsleven en overheden.

Tijdens de workshop Versnelling Gelijkstroom kwamen ruim 60 vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, bedrijfsleven, netbeheerders en overheden samen om de belangrijkste belemmeringen te identificeren en oplossingen en acties te formuleren voor grootschalige praktijktoepassing van gelijkstroom.

Toetreding NEN bij Green Deal ‘Green Village’

Een van de kansrijke ontwikkelingen om een duurzame samenleving versneld dichterbij te brengen is de grootschalige toepassing van Gelijkstroom. Daarbij is het van groot belang dat mogelijke belemmeringen in wet- en regelgeving worden weggenomen en dat er duidelijke normen en standaarden komen voor Gelijkstroom. Dat is dan ook een van de redenen dat NEN toetreedt en de Green Deal ‘Green Village’ heeft ondertekend.

Piet-Hein Daverveldt, directeur van NEN, was ook aanwezig bij de workshop. Daverveldt over het belang: ‘Als NEN zijn wij continu bezig met wat er zich in de markt afspeelt en welke veranderingen en bijbehorende innovaties er zijn. Daarbij is valorisatie, dat wil zeggen de impactvolle toepassing van wetenschappelijke kennis in de praktijk, essentieel. Dat is de reden dat NEN dicht betrokken wil zijn bij initiatieven als The Green Village, het ‘living lab’ op de campus van de TU Delft. Op die manier zetten wij onze expertise gericht in en leveren wij zo een waardevolle bijdrage aan het versnellen van duurzame innovaties.’

Meer informatie

Voor informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Frank Kortstee, telefoon (015) 2 690 373, of e-mail ev@nen.nl.

Eerder door u bekeken