'Smart grids' op zee slimmer

18-11-2013 De tijd van de Nederlandse VOC ligt al ver achter ons. En de ruwe scheepsbouw is grotendeels uit ons land verdwenen. Toch speelt Nederland nog altijd een rol van betekenis op zee. Mede hierdoor zijn maritieme elektrotechnische installaties al veel intelligenter en duurzamer dan die aan land.

Op schepen, booreilanden en andere toepassingen in de offshore zijn 'de ware smart grids' te vinden. De normalisatie ervan is echter ver achtergebleven bij de ontwikkeling van nieuwe normen voor smart grids in gebouwen, fabrieken en de infrastructuur. Maar daarin komt nu wereldwijd verandering. En Nederland speelt hierbij een rol van betekenis.

Wereldwijd

In de scheepvaart heeft de normalisatie van elektrische installaties de afgelopen jaren zo goed als stilgestaan. Oorzaak: schepen varen over de hele wereld en willen tot elke haven worden toegelaten. De eisen die eraan worden gesteld, dienen daarom wereldwijd zo veel mogelijk gelijk te zijn. Het bereiken van internationale overeenstemming daarover vraagt echter veel meer tijd en overleg, dan vernieuwing van de normen voor elektrotechnische installaties aan land.

Maar nu is de normalisatie van maritieme elektrotechniek voor de tweede maal in 10 jaar tijd weer vlot getrokken. Hierbij gaat het gaat het om de volgende hoofdonderwerpen:

  • Definities en algemene eisen
  • Systeemontwerp
  • Beveiligingen
  • Installeren en testen van complete installaties
  • Laagspanningsinstallatiemateriaal
  • Hoogspanningsinstallatiemateriaal
  • Besturing, regeling en instrumentatie
  • Generatoren, motoren en trafo's
  • Semiconductors en converters
  • Eisen voor bijzondere vaartuigen als passagiersschepen, pleziervaartuigen, tankers en andere schepen die gevaarlijke goederen en materialen vervoeren

Oproep voorzitter normcommissie!

Paul Bracké is voorzitter van de normcommissie bij NEN die Nederland vertegenwoordigt bij de internationale normalisatie van maritieme installatietechnieken. Hij roept alle Nederlandse bedrijven en organisaties die hierbij belang hebben op, zich aan te melden voor participatie in normcommissie NEC 18.

Meer informatie

Lees alles over smart grids op zee in Mag1010 nummer 7. Vraag het aan als gratis proefnummer!

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid

Johan van Velthoven

(015) 2 690 194

elektrische-installaties@nen.nl