Speciale training woninginstallateurs

06-03-2017 Sinds 1 januari van dit jaar is de jongste editie van NEN 1010 inclusief de aanvullingen van 2016 definitief van kracht bij het Bouwbesluit. Net als de technologie zelf is de laagspanningsnorm een omvangrijk en ingewikkeld document geworden. Maar lang niet iedere installateur hoeft álle aspecten van de norm te kennen.

De innovatieve elektrotechniek en de bijbehorende NEN 1010 zijn dermate veelomvattend geworden, dat zich binnen dit vakgebied afzonderlijke specialisaties ontwikkelen. NEN past haar trainingen over de nieuwe NEN 1010 daaraan aan. Zo is er al een speciale training over NEN 1010 in medisch gebruikte ruimten. En nu heeft NEN een nieuwe NEN 1010-training ontwikkeld die speciaal gericht is op woninginstallateurs.

Woningbouw en -renovatie

Bij de aanwijzing van deze norm per 1 januari van dit jaar, werd dit in de Regeling Bouwbesluit anders door de overheid geformuleerd dan bij de aanwijzing van de voorgaande norm van 2007. Ook daar zijn alle elektrotrainingen op aangepast. Eén daarvan is de nieuwe NEN 1010-training specifiek voor ontwerpers, installateurs en andere betrokkenen in de woningbouw en –renovatie.

NEN 1010 bevat de uitgangspunten voor ontwerp en aanleg van een veilige en goed functionerende elektrische laagspanningsinstallatie. Onvoldoende kennis kan leiden tot gevaarlijke installaties en schadeclaims. Of installaties worden onnodig duur doordat er na oplevering aanpassingen noodzakelijk blijken te zijn.

Beginners

Voor wie de voorgaande edities van NEN 1010 nog helemaal niet kende is er de 1-daagse inleidende Basistraining NEN 1010. Die geeft voldoende kennis om de uitgebreidere vervolgtrainingen te kunnen volgen.

Kenners

De bestaande training ‘Wijzigingen NEN 1010’, voor mensen die de vorige edities van de norm al wél goed kennen, gaat alleen in op alle veranderingen die de nieuwe norm met zich meebrengt. Deze training is aangepast aan de gewijzigde formulering in de Regeling Bouwbesluit.

Training woninginstallaties

De nieuwe NEN 1010 telt ruim zevenhonderd pagina’s, verdeeld over zeven delen.
Een deel van het sterk gegroeide aantal eisen is niet van toepassing op woninginstallaties. NEN biedt daarom een nieuwe 1-daagse NEN 1010-training aan, die speciaal gericht is op elektrotechnische ontwerpers, installateurs en andere berokkenen in de woningbouw.
Deze training is ook geschikt voor bijvoorbeeld NEN 3140-installatieverantwoordelijken bij woningbouwverenigingen en verhuurbedrijven. Of voor W-installateurs die in de woningbouw steeds directer met elektrotechniek worden geconfronteerd.


‘Blended training’

De nieuwe training gaat alleen in op de specifieke aspecten van NEN 1010 die betrekking hebben op woninginstallaties. Het is een zogenoemde ‘blended training’. Voorafgaand aan de training, worden er twee e-learning modulen gevolgd: ‘Wegwijs in de norm’ en ‘Soorten netstelsels en hun kenmerken’. Deze interactieve modulen bieden alle achtergrondinformatie om daarna tijdens één klassikale dag de training te kunnen voltooien.

Schrijf je nu in voor de training 'NEN 1010: Woningbouw'.

Norm

NEN 1010:2015 nl

Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks

Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder. NEN 1010 wordt daarnaast gebruikt voor controles en inspecties bij oplevering van projecten...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken