Stakeholders bedrijfsvoering buurtbatterijen gezocht

23-07-2018 Het elektriciteitsnet heeft het maar zwaar tegenwoordig. Zonnepanelen en windparken veroorzaken steeds grotere schommelingen in het stroomaanbod en in de prijs, zo berichtte onlangs NRC. De overschotten op zonnige dagen veroorzaken ook lokaal problemen. In wijken zoals in Rijsenhout, waar tientallen bewoners beschikken over zonnepanelen, zorgt het ‘terugleveren’ voor grote fluctuaties, wat het elektriciteitsnetwerk moet opvangen.

Dit vergt omvangrijke investeringen in het net om de veiligheid te kunnen waarborgen. Een buurtbatterij is dan een mogelijke oplossing. Maar daar komt wel kennis van zaken bij kijken die het liefst in een norm gevat moet worden.

De lokale opslag van elektriciteit via een buurtbatterij is bedoeld om ruimte te maken op het net om ‘piekstroom’ op te vangen – en te bekijken of er met de bewaarde elektriciteit geld verdiend kan worden. NEN heeft onderzoek gedaan naar stakeholders voor de bedrijfsvoering van zo’n buurtbatterij. Omdat de installaties potentieel gevaarlijk en in de nabijheid van omwonenden zijn, is veilige bedrijfsvoering essentieel.

Waarom meepraten?

Peter Welleman legt uit welke partijen mogelijk belang kunnen hebben bij bedrijfsvoering van een buurtbatterij, en waarom. “Duidelijk is dat onder andere woningbouwverenigingen, verzekeringen en netwerkbeheerders gebaat zijn bij normen voor bedrijfsvoering van buurtbatterijen. Woningbouwverenigingen en -stichtingen spinnen garen bij veilige exploitatie van een buurtbatterij. Zij willen volgens een norm kunnen aantonen dat hun installaties veilig worden beheerd. Voor netbeheerders geldt dat zij minder in hun netwerk hoeven te investeren als schommelingen in vraag en aanbod van stroom door de buurtbatterijen worden gedempt. Gemeenten willen veiligheid voor de inwoners van de wijk, en verder zijn er de brancheverenigingen voor installateurs en elektrotechnische installaties. Zij moeten weten hoe ze met buurtbatterijen moeten werken voor onderhoud en reparatie. En tot slot zijn er de ingenieurs- en adviesbureaus die moeten weten aan welke normen de buurtbatterijen moeten voldoen zodat ze veilig zijn voor gebruik.”

Op 11 juli 2018 was er een eerste orienterende vergadering gehouden, om te peilen of er voldoende animo is in Nederland voor het vormen van een commissie die zich ten doel stelt om een norm te ontwikkelen speciaal voor de bedrijfsvoering van buurtbatterijen. Tijdens deze vergadering werd duidelijk dat er voldoende belanghebbenden zijn, maar dat het precieze werkgebied van een dergelijke commissie nadere uitwerking behoeft.

Meepraten over dit onderwerp? De commissie van 11 man sterk is inmiddels begonnen, maar versterking is welkom. Neem dan contact op met Peter Welleman, consultant Elektrische Installaties, (015) 2 690 191, elektrische-installaties@nen.nl.

Naar thema Bedrijfsvoering van buurtbatterijen

Eerder door u bekeken