Standaard voor noodverlichting

11-09-2014 Gebouweigenaren zijn verplicht om noodverlichting en vluchtwegaanduiding aan te leggen. Over de richtlijnen daarvoor ontstaan regelmatig discussies. Daarom komt Isso nu met de publicatie 79.1 over dit onderwerp

Het handboek beschrijft een standaard voor het ontwerpen en installeren van een installatie die aan alle eisen voldoet.De publicatie heeft de volledige naam 'Ontwerpen en installeren van noodverlichtingsinstallaties en vluchtroute-aanduiding voor gebouwen' en sluit aan op de eisen op dit gebied in het Bouwbesluit.


Het praktijkgerichte handboek beschrijft de wettelijke eisen, normen, aanbevelingen en randvoorwaarden. De informatie wordt toegelicht met afbeeldingen, tabellen en stroomschema's. Ook zijn opgenomen een checklist, het opzetten van een logboek en het verrichten van controlemetingen. Uitgangspunt is dat de benodigde projectgegevens, zoals de beoogde gebruiksfunctie van het gebouw, bekend zijn.

Geen discussies meer
Isso-publicatie 79.1 is bedoeld voor ontwerpers, installatieverantwoordelijken, toezichthouders en beherende instanties, zoals gemeentes en brandweer. De publicatie is het broertje van Isso-publicatie 79 die het onderhoud en de inspectie behandelt. Beide publicaties geven invulling aan de richtlijnen in Bouwbesluit 2012 en sluiten mogelijke discussies over die richtlijnen uit.

De normen
Noodverlichting en vluchtwegaanduiding dienen te worden ontworpen en geïnstalleerd volgens verschillende normen. Op deze veiligheidsinstallaties zijn niet alleen de zichtbaarheidseisen van NEN-EN 1838 en de symbooleisen van NEN 3011 en NEN 6088 van kracht, ook is er de wereldwijde productnorm NEN-EN-IEC 60598-2-22 voor de armaturen. En de Europese normen NEN-EN 50171 en 50172 strekken zich uit over het periodieke onderhoud en de inspectie van bestaande installaties. Bij NEN is vorig jaar een geheel vernieuwde versie van NEN-EN 1838 verschenen, onder de titel 'Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting'.

Gerelateerde normen

Eerder door u bekeken