Testritten met waterstoftrein

15-06-2020 Prorail en de provincie Groningen gaan een waterstoftrein op het traject Leeuwarden-Groningen testen. De test moet uitwijzen hoe dit vervoer op waterstof uitpakt en of het een vervanger kan vormen voor de vervuilende diesel.

De waterstoftrein is hetzelfde model dat in Duitsland reeds op verschillende trajecten actief is. Een verschil is dat de treinen daar grijze waterstof gebruiken, gemaakt met aardgas. In Nederland zal de waterstof gemaakt worden met groene stroom. De trein kan in Duitsland 1.000 kilometer rijden
op een volle tank.

Of dat in Nederland ook zo is, moet blijken uit de tests. Waterstof is een van de mogelijkheden om het spoor te vergroenen. ProRail onderzoekt als mede-initiatiefnemer of de waterstoftrein een haalbaar alternatief is op weg naar een CO2-neutraal spoor vanaf 2050. Ook Arriva ondersteunt deze ambitie en wil in de praktijk onderzoeken of waterstof ook in het treinvervoer toegepast kan worden.

De waterstoftrein is van het bedrijf Alstom. Dat de provincie Groningen nu waterstof onderzoekt voor het spoor is geen toeval; er lopen veel projecten voor waterstofproductie, onder andere voor de lokale industrie.

Eerder door u bekeken